İSLAM

İslâmî idare prensipleri

“Eğer devlet başkanı zulüm yapmadan otorite sağlayamazsa, zaâfa düşmeden mülâyim olamazsa, isrâfa kaçmadan cömertlik edemezse, cimrilik etmeksizin tutumlu olamazsa bu devlet yaşayamaz.’’ (Hz. Ömer)

İslâmî idare prensipleri
-

İslâmî İdari prensiplerini-unsurlarını-şartlarını, Hulefâyı Râşidin devrinin özelliklerini içinde görmek en verimli yoldur:

İdareci iken halktan birisi imiş gibi hareket eden, halk içinde iken de idareci imiş gibi saygı gösterilen kimseleri tavzif edeceğim. ‘vazifelendireceğim’. ’’ (Hz.Ömer.) Bu prensip, bugüne kadar ifade edilmesi dahi akla gelmemiş bir yönetim şâheseridir.

Ey insanlar! En hayırlınız olmadığım halde size devlet başkanı seçildim. Eğer dürüst hareket edersem bana yardım edin. Şayet hatalarım olursa bunları düzeltin. Doğruluk, emânete riayet etmektir. Yalancılık ise emânete riâyetsizliktir. Allah’a ve Rasulüne âsi olduğum zamanda bana itaat etmemelisiniz.’’ (Hz. Ebubekir)

Eğer devlet başkanı zulüm yapmadan otorite sağlayamazsa, zaâfa düşmeden mülâyim olamazsa, isrâfa kaçmadan cömertlik edemezse, cimrilik etmeksizin tutumlu olamazsa bu devlet yaşayamaz.’’ (Hz. Ömer)

Nimetler içinde bulunuşun, önemli işlere dalışın, onları unutturmasın sana. Büyük işlere bakman, küçük sayılan işlere bakmayışının mâzereti olamaz. Böyle bir özür de kabul edilemez. Sana gelip hallerini anlatamayanları sen ara, bul, düşün. Haksız olarak kan dökmekten sakın. Çünkü azâba sebep olan, nimetin kaybına, devletin zevâline yol açan hiçbir şey yoktur ki; kan dökmekle kıyaslanabilsin. Kendini beğenmekte seni gurura sevkeden şeylere uyup güvenmekten, övülmeyi istemekten çekin.’’ (Hz. Ali)

Sizi saltanat sürmek tahakküm ve tasallut etmek için vazifelendirmedim. Siz hidâyet rehberi olacaksanız ve herkes size uyacaktır. Müslümanların hukukunu temin ediniz. (Hz. Ömer.)  “Hani Rabbin meleklere [Muhakkak ben yeryüzünde bir halife yaratacağım] demişti.’’ (2/30)

“O, sizi yeryüzünün halifeleri yapan size verdiği şeylerde sizi imtihana çekmek için kiminizi derecelerle kiminize üstün çıkarandır.’’ (6/15)

“Yine onlar kendisini tekzib ettiler. Biz de hem onu hem gemide beraberinde bulunan kimseleri selâmete erdirdik ve bunları yeryüzünün halifeleri yaptık..’’ (10/73)    

“O, sizi yeryüzünde halifeler yapandır.’’ (35/39)

“Ey Davut. Biz seni yeryüzüne bir halife yaptık. O halde insanlar arasında hak ve adaletle hükmet.” (38/26)

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.