Oruç

Kadınlar özel günlerinde oruç tutmalı mı?

Ramazan ayına ulaşan her Müslüman oruç tutmakla yükümlüdür. Allah(c.c) Kur’an-ı Kerim’de ‘’ey iman edenler! Sizlerden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı’’(Bakara 183-184)buyuruyor. Fakat bazı durumlar vardır ki oruç tutmak farz olduğu halde bu özel günlerde oruç tutmak haram sayılır. Peki, kadınlar bu özel günlerinde oruç tutmalı mı? Bundan sorumlu sayılırlar mı? İşte konuya ilişkin ayrıntılar…

Kadınlar özel günlerinde oruç tutmalı mı?
-

Ramazan ayına ulaşan her Müslüman oruç tutmakla yükümlüdür. Allah(c.c) Kur’an-ı Kerim’de ‘’ey iman edenler! Sizlerden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı’’(Bakara 183-184)buyuruyor. Fakat bazı durumlar vardır ki oruç tutmak farz olduğu halde bu özel günlerde oruç tutmak haram sayılır. Peki, kadınlar bu özel günlerinde oruç tutmalı mı? Bundan sorumlu sayılırlar mı? İşte konuya ilişkin ayrıntılar…

Adetliyken tutulamayan oruçlar kaza edilmeli mi?

Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler

(Şâfiî, el-Ümm, II,130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 151; Haddâd, el-Cevhera, I,34; İbn Hazm, el-Muhallâ, II, 162; Merğînânî, el-Hidâye, I, 208-209; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 386-387; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 331, 385; Şevkânî, es-Seylü’l-cerrâr, II, 148).

Oruç kaza edilmeli mi?

Hayız süresince terk edilen namazların kaza edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır

(İbnü’l-Münzir, el-İcma, s. 47-48; Nevevî, Şerhu Müslim, IV, 26; San‘ânî, Sübülü’s-selâm, I, 383; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 118).

Söz konusu icmânın dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hz. Âişe bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah döneminde hayız gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir

(Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69).

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.