Tarih

Kahraman Ordumuza gelsin! İşte Yavuz Sultan Selim Hân'ın Mescid-i Aksâ'da ettiği o dua!

Yavuz Sultan Selim Hân'ın Mescid-i Aksâ'da ettiği mübarek duayı, Barış Pınarı Harekâtı'nı icra eden kahraman ordumuz için yayınlıyoruz.

Kahraman Ordumuza gelsin! İşte Yavuz Sultan Selim Hân'ın Mescid-i Aksâ'da ettiği o dua!
-

 yeniakit.com.tr  tarih 

9. Osmanlı Padişahı ve 88'nci İslâm Halifesi Yavuz Sultan Selim Hân'ın 1516 yılında çıktığı Mısır seferinde, İslâm'ın 3 kutsal şehrinden biri olan Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'da ettiği duayı, Barış Pınarı Harekâtı'nı icra eden kahraman ordumuz için yayınlıyoruz.

Yalnızca 8 yıl süren padişahlığında Devlet-i Aliyye'nin sınırlarını iki buçuk kat artırarak 5 milyon 200 bin kilometrekareye ulaştıran Yavuz Sultan Selim Hân'ın fazla bilinmeyen bu duası, asırlar boyu İslâm'a sancaktarlık etmiş milletimizin tarihi sorumluluğunu en veciz biçimde anlatıyor.

Yavuz Sultan Selim'in Kudüs'te, Kubbetu's-Sahra'yı ve Mescid-i Aksa'yı ziyaret ederek, kutsal mescitte okuduğu dua, şanlı ordumuza şerefli tarihini ve kahraman ecdadından devraldığı mirası hatırlatıyor.

Feth-Nâme-i Diyâr-ı Arab adlı yazma eserde yer alan bu duayı, Allah'a ve Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'ya (sav) olan bağlılığıyla yüzlerce yıldır destanlar yazan kahraman ordumuz için yayınlıyoruz.

İşte o mübarek dua!

 Dedi ey Hayy u Tuvâna vü Kerim / Senden özge kullarına yok Rahim

Beytini görmekliği çün ya Habib / Şükr ü minnet biz kula kıldın nasib

Lîk cürmüm bahrine yoktur kinâr / El götürdüm baş açup misl-i çınar

Umarım ben kulu red kılmayasun / Macerayı sehv add kılmayasun

Lutfun ile toylayasın ben kulu / Hem delalet kılasın doğru yolu

Eşiğine yüz sürüp kılıp penah / Baş açıp lütfun umar cümle sipah

Mağfiret kıl biz kuluna ya Ganî / Mahşer içre eyleme hor u denî

Umarız babına geldik rahmetin / Biz kula erişse nola şefkatin

Cümle alem halkına verip murad / Red kılıp birin komazsın bî-murad

Baş açuban babına geldik senin / Daima fi’li hatadur bendenin

Rahmetini umarız ey lütfu bol / İşimiz sağ eyle bizim etme sol

Askerime nusrat eyle ya İlah / Geldiler babına cümle rû-siyah

Yüzlerin ağ eyle Ahmed hakkıçün / Cibril’in ettiği takdis hakkıçün

Müstecâb eyle İlahi davetim / Özüne arz etmişim uş hâcetim

Yür ü gök ü Arş u Kürsi hakkıçün / Gazilerin seyf ü türsü hakkıçün

Mescid-i Aksa vü Makdis hakkıçün / Cibril’in ettiği takdis hakkıçün

“Kâbe kavseyni ev ednâ” hakkıçün / Cümle-i a’lâ ve ednâ hakkıçün

Mâh u hurşid ü felekler hakkıçün / Yer ü gök içre melekler hakkıçün

Âdem ü Şit ile İdris hakkıçün / Hürmüs’ün ettiği tedris hakkıçün

Sana ısmarlamışım ceyşim hemîn / Senden özge kullarıma yok emîn

Rahmet u lutfun senin çün oldu âm / Umarız vallahi biz her subh u şâm

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.