Korona Virüs

Kronik hastalığı olanlar işe gitmeyecek mi? | Kronik hastalıklar hangileri?

Hangi kronik hastağı olanlar işe gitmeyecek? Koronoavirüs salgını sebebiyle haftalardır esnek çalışma uygulaması yürütülüyor. 1 Haziran itibariyle vatandaşlar işlerine de dönecek. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kronik hastalığı bulunan kişiler idari izinli sayılacak. Pek çok kişi "Hangi hastalıklar kronik hastalık oluyor?" , "Kronik hastalıklar hangisi?" , "Kronik hastalık olan hastalıklar" , "Kronik hastalıkların isimleri" , "Kronik hastalık listesi" konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Kronik hastalıklar hangileri?” sorusunun cevabı.

Kronik hastalığı olanlar işe gitmeyecek mi? | Kronik hastalıklar hangileri?
-

Koronavirüs salgınında en büyük risk faktörü kronik hastalıkları olanlar gösteriliyor. Bu sebeple kronik hastalıkları bulunanlar işlerine dönüp dönmeyeceklerini araştırıyor. İşte, detaylar.

Kronik hastalığı olanlar işe gitmeyecek mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanlar, idari izinli sayılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Genelgeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 13 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni" konulu Genelge ile 22 Mart'ta Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu Genelge 1 Haziran'da yürürlükten kaldırılacak.

Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar, idari izinli sayılacak.

İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacak.

Kronik hastalıklar hangileri?

Tüberküloz

Ruam ve Melioidoz

Merkezi sinir sisteminin viral enfeksiyonları

Deri ve Müköz Membran Lezyonları ile Karakterize Viral İnfeksiyonlar

Kronik Viral Hepatitler

İnsan İmmüm Yetmezlik Virusu (HIV) Hastalığı

Dudak, Ağız Boşluğu ve Farinksil Malign Neoplazmları

Sindirim Organları Malıgn Neoplazmları

Solunum Organları ve İntratorasik Organların Malıgn Neoplazmları

Bronş ve Akciğerlerde Malıgn Neoplazm

Kalp, Mediasten ve Plevrada Malıgn Neoplazm

Kemik ve Eklem Kıkırdağının Malıgn Neoplazmları

Derinin Malıgn Neoplazmları

Pelvis Bağ ve Yumuşak Dokusu Malign Neoplazmı

Memenin Malıgn Neoplazmı

Kadın Genital Organlarının Malıgn Neoplazmları

Erkek Genital Organlarının Malıgn Neoplazmları

Üriner Sistemin Malıgn Neoplazmları

Göz ve Eklerinde Malıgn Neoplazm

Beyinde Malıgn Neoplazm

Omurilik, Kranial Sinirler ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Kısımlarında Malıgn Neoplazm

Troid ve Diğer İç Salgı Bezlerinin Malıgn Neoplazmları

Lenf Bezlerinin İkincil (Sekonder) ve Tanımlanmamış Malıgn Neoplazmları

Hodgkin Hastalığı

Foliküler [Nodüler] Non-Hodgkin Lenfoma

Yaygın Non-Hodgkin Lenfoma

Multiple Miyelom ve Malıgn Plazma Hücresi Neoplazmları

Lenfoid Lösemi

Miyeloid Lösemi

Hücre Tipi Tanımlanmış Diğer Lösemiler

Hemolitik Anemiler

Aplastik ve Diğer Anemiler

Pıhtılaşma Bozuklukları, Purpura ve Diğer Hemorajik Durumlar

Kronik Konjestif Splenomegali

Antikor Kusurlarının Baskın Olduğu İmmün Yetmezlik

Endokrin, Nütrisyonel ve Metabolik Hastalıklar

Şizofreni, Şizotipal ve Sanrılı Bozukluklar

Erişkinde Kişilik ve Davranış Bozuklukları

Zeka Geriliği

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Hiperkinetik Bozukluklar

Bakteriyel Menenjit , Başka Yerde Sınıflanmamış

Sinir Sisteminin Diğer Dejeneratif Hastalıkları

Merkezi Sinir Sisteminin Demiyelinizan Hastalıklar

Epizodik ve Paroksismal Bozukluklar

Fasyal Sinir Bozuklukları

Kas-Sinir Kavşağı ve Kas Hastalıkları

Serebral Palsi

Hemipleji

Parapleji ve Tetrapleji

Vestibüler İşlev Bozuklukları

İleti Tipi ve Sensorinöral İşitme Kaybı

Kronik Romatizmal Kalp Hastalığı

Hipertansif Hastalıklar

İskemik Kalp Hastalıkları

Pulmoner Kalp Hastalığı ve Pulmoner Dolaşım Hastalıkları

Kronik Adheziv Perikardit

Kronik Konstriktif Perikardit

Romatizmal Olmayan Mitral Kapak Bozuklukları

Romatizmal Olmayan Trikuspid Kapak Bozuklukları

Pulmoner Kapak Bozuklukları

Miyokardit, Başka Yerde Sınıflanmış Hastalıklarda

Kardiyomiyopati

Kalp Yetmezliği

Serebrovasküler Hastalıklar

Aort Anevrizması  Ve Disseksiyonu

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

Astım

Kronik Solunum Yolu Yetmezliği

Crohn Hastalığı (Regional Enterit)

Ülseratif Kolit

Nörojenik Barsak, Başka Yerde Sınıflanmamış

Megakolon, Başka Yerde Sınıflanmamış

Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Persistan Hepatit İle

Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Lobuler Hepatit İle

Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Aktif Hepatit İle

Karaciğer Yetmezliği, Kronik

Kronik Hepatit,

Karaciğer Fibroz ve Sirozu

Kronik Pankreatit

Çöliak Hastalığı

Kas İskelet Sistemi ve Bağ Dokusu Hastalıkları

Nefrotik Sendrom

Kronik Tübülo-İnterstisyel Nefrit

Kronik Böbrek Yetmezliği

Mesanenin Nöromusküler Fonksiyon Bozukluğu

Spina Bifida

Kalp Odacıkları ve Bağlantılarının Konjenital Malformasyonları

Kardiak Septanın Konjenital Malformasyonları

Pulmoner ve Trikuspid Kapakların Konjenital Malformasyonları

Aort ve Mitral Kapakların Konjenital Malformasyonları

Kalbin Diğer Konjenital Malformasyonları

Kalçanın Konjenital Deformiteleri

Osteogenezis İmperfekta

Kromozom Anomalileri

Turner Sendromu

Kromozom Diğer Anomalileri

 

 

 

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.