Gündem

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı son dakika başvuruları

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı yayınladı. Marmara Üniversitesi sözleşmeli avukat ve büro personeli alımının yapılacağını duyurdu. KPSS puanına göre alınacak Marmara Üniversitesi avukat alım başvuru şartları hukuk fakültesinden mezun olmak. Avukatlık ruhsatnamesi bulunmak. 3 yıl Avukat olarak görev yapmış, erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. Büro personeli başvuru şartı ise İletişim fakültelerinin halkla ilişkiler bölümü mezunu olmak, İngilizce dilinde yapılan yabancı dil sınavlarından 80 ve üzeri puan almış olmak ve belgelendirmek. (YÖKDİL, YDS, KPDS) Peki Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı son dakika başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı son dakika başvuruları
-

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı yayınladı. Marmara Üniversitesi sözleşmeli avukat ve büro personeli alımının yapılacağını duyurdu. KPSS puanına göre alınacak Marmara Üniversitesi avukat alım başvuru şartları hukuk fakültesinden mezun olmak. Avukatlık ruhsatnamesi bulunmak. 3 yıl Avukat olarak görev yapmış, erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. Büro personeli başvuru şartı ise İletişim fakültelerinin halkla ilişkiler bölümü mezunu olmak, İngilizce dilinde yapılan yabancı dil sınavlarından 80 ve üzeri puan almış olmak ve belgelendirmek. (YÖKDİL, YDS, KPDS) Peki Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı son dakika başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

MarmaraÜniversitesi Rektörlüğünden yapılan sözleşmeli personel alım ilanı şu şekilde:  Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2018 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır. Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alım başvuruları 13 Mayıs 10 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır.

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2018 KPSSP3 Puanı esas alınacaktır.

3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olması

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

5- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin A fıkrasına eklenen 8. bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

II- MÜRACAAT İCİN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

İlgililerin, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://www.marmara.edu.tr ve https://pdb.marmara.edu.tr internet adreslerinden yada idareden temin edilecek fotoğraflı başvuru formu ile Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Kadıköy-İSTANBUL Telefon: 0216 414 05 45 Fax: 0216 337 14 08) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

1- Fotoğraflı başvuru formu

2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3- 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

4- Diplorna veya mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi veya noter tasdikti sureti

5- Çalışma Belgesi ve sigorta döküm cetveli

6- Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikleri belgelemek

III- BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar https://www.marmara.edu.tr ve https://pdb.maımara.edu.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır. Ayrıca kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

b) İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

c) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.

ç) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

 

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.