Okur Postası

Müminler Müminlerin Kafirler de Kafirlerin Dostudur

Gazetemiz okurlarından Hacı Ahmet Ünlü, "Müminler Müminlerin Kafirler de Kafirlerin Dostudur" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Müminler Müminlerin Kafirler de Kafirlerin Dostudur
-

Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve Allah’a ve Rasûlü’ne itaat ederler. İşte Allah’ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

(9/Tevbe Suresi Ayet 71)

Münafık erkekler ve münafık kadınlar, bazısı bazısındandır; kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoyarlar, ellerini sımsıkı tutarlar. Onlar Allah’ı unuttular; O da onları unuttu. Şüphesiz, münafıklar fıska sapanlardır.

 (9/Tevbe Suresi Ayet 67)

Gerçek şu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler ile (hicret edenleri) barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar, sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz yoktur.” İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur. (8/Enfal Suresi Ayet 73)

Çünkü onlar, Allah’tan (gelecek) hiçbir şeyi senden savamazlar. Şüphesiz zalimler, birbirlerinin velisidirler. Allah ise, muttakilerin velisidir.

 (45/Casiye Suresi Ayet 19)

Bu ayetler ve buna bağlı nebevî öğretiler İslam’daki dostluk anlayışının temelini iman ve küfür kavramının oluşturduğunu gösterir. Müminler müminlerin dostudur. Onları dost kılan tek bağ imandır. Aynı Allah’a iman ediyor oluşları onları dost kılmıştır. Kafirler ise birbirlerinin dostudur. Müminler tek ümmet oldukları gibi kafirler de tek millettir. Ve bu dostluğun bağı küfür/nifak/şirktir. Onları dost kılan Allah subhanehu ve teâlâ hakkında ortak oldukları çarpık inançlarıdır.

Aralarında bazı sorunlar yaşamış olsalar da söz konusu İslam olduğunda kafirlerin çekişmelerini erteleyip İslam alemine seferler düzenlemesi bu hakikatin tezahürüdür. Küfür tek millettir ve birbirlerinin dostudurlar. Aralarında örülen yapay sınırları her türlü ezayı göze alarak aşan ve batının konforuna doğunun çilesini tercih eden muvahhidler de aynı hakikatin tezahürüdür.

Müminler tek ümmettir ve birbirlerini dostudurlar… Bunun nedeni ise; “Allah’ın iman edenlerin velisi” olması, kafirlerin velisinin ise tağutlar olmasıdır. Allah’ın velayetine sahip olan müminler ancak meşruiyetini Allah’tan subhanehu ve teâlâ alan şeylere dost/veli olabilirler. Çünkü dostluk hususunda Allah’ın meşruiyet verdiği tek bağ, iman bağıdır.

 Kafirler ise; Allah’a nankördürler. O’nunla kurabilecekleri bağları küfürle örtmüşlerdir. O’na giden tek yolu parçalamış, şirkle taksim etmişlerdir. Zatında ve sıfatlarında tek ve ortağı olmayan Allah’la subhanehu ve teâlâ müşrik arasında bağ yoktur. Hem onlar severken Allah subhanehu ve teâlâ için sevmiyor, nefret ederken Allah subhanehu ve teâlâ için nefret etmiyorlar. Onların dostluğu para, vatan, bayrak ve bilumum taş ve çaputlar üzerine kuruludur. Dostluğu maden ve bez üzere kurulu olanla, semavi üzere kurulu olan hangi noktada buluşabilir?

 İslam’ın bu bağı tahkim ve beyanda üslubu nettir. Hiçbir kapalılık ve anlaşılmazlık yoktur. Oğlu Nuh’un aleyhisselam yolundan yüz çevirip başka bağlar peşinde koşunca, Allah subhanehu ve teâlâ onunla babası arasındaki tüm bağları kesmiştir. Nuh’un aleyhisselam: “O benim ehlimdendir.” (11/Hud Suresi Ayet 45) demesi üzerine uyarılmış, kınanmıştı. Ve bu uyarı evrensel İslam cemaatine her dönem tilavet edilecek vahiy olarak indirildi. Ta ki Allah’ın velayetine sahip olmayanların, Müslümanla hiçbir bağı olmayacağı net anlaşılsın. Herkes bağlı olduğu toplumun parçasıdır ve ona göre muamele görür. Peygamber oğlu olsa da. Çünkü Allah’ın dostu olmaları hasebiyle müminler bu ulvî velayet etrafında birbirlerinin dostudur. Tağuta dost olmaları hasebiyle kafirler ise, bu suflî velayet etrafında birbirlerinin dostudurlar.

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.