İSLAM

Niçin ‘eûzü’ çekiyoruz?

Kur’an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın’ (Nahl 16/98) şeklinde buyrulduğu için Kur’an okumaya başlayanlar, besmeleden önce ‘Eûzü...’ ifadesini okumak suretiyle bu emri yerine getirmektedirler.

Niçin ‘eûzü’ çekiyoruz?
-

Soru: Niçin ‘eûzü’ çekiyoruz?

Cevap:“ ‘Eûzü’ veya ‘istiâze’ diye bilinen bu cümle, bu şekliyle bir âyet olmadığı için mushafa yazılmamıştır. ‘Kur’an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın’ (Nahl 16/98) şeklinde buyrulduğu için Kur’an okumaya başlayanlar, besmeleden önce ‘Eûzü...’ ifadesini okumak suretiyle bu emri yerine getirmektedirler.” (Komisyon, “Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir”, c.2, s.5)

Soru: “Euzü billahi mineş şeytanir racim” ne anlama geliyor?

Cevap: Küfür, isyan ve zulmün elebaşısı, merdut (kovulmuş) ve melun (lanetlenmiş) Şeytan’dan Allah’a sığınırım.

Soru: Eûzü çekmenin hükmü!

Cevap:“...Bazı müctehidlere göre emir kipi kullanıldığı için eûzü çekmek farzdır. Müctehidlerin çoğunluğuna göre ise bu bir tavsiye emridir, eûzü çekmek farz değil menduptur, teşvik edilmiştir ve güzel bulunmuş bir davranıştır.

Şeytanın insandan en uzakta olması gereken zaman olan Kur’an okuma halinde bile-okumaya başlarken- eûzü çekmek tavsiye edildiğine göre diğer işlere başlarken bunu yapmanın daha da gerekli olacağı anlaşılmaktadır.

Kötülüğe karşı bile iyilik yaparak insanlardan gelecek belâyı defetmek, eûzü çekerek de şeytandan gelecek olan vesvese ve kışkırtmayı kendilerinden uzaklaştırmak Kur’an’ın, müminlere tavsiyeleri arasında yer almıştır. (Bk.Mü’minûn 23/96-98).

Eûzü, bir yandan böyle maddî ve mânevî şerleri, kötülükleri defetmeye ilâç olurken diğer yandan kulun imtihan şuurunu tazelemekte, insanın ulvî yönü ile süflî yönü arasında ömür boyu sürüp giden ve onu geliştirmeyi, olgunlaştırmayı sağlayan mücadelede uyanık ve tedbirli olmayı telkin etmektedir.” (Komisyon, “Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir”, c.2, s.5,6)

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.