Okur Postası

Öldüren insanlık

Gazetemiz okuyucularından Fatih Kahraman, ‘Öldüren insanlık’ başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Öldüren insanlık
-

“İnsanın değeri gözünün gördüğü kadardır, baktığı kadar değil.” (Mevlana)

“Her şeyin fiyatı ve değeri artarken kıymetten düşen ve en ucuz olan ise insan(lık) maalesef!”

“İnsan, insanın kurdudur” der Plautus. Yaratılmışların en üstünü olma vasfıyla arz-ı endam etmesi gereken insanoğlu, ne yazık ki bindiği dalı keserek cahilce bir cesaret sergileyerek hem kendisine hem de diğerlerine karşı en vahşi yaratık pozisyonuna bürünmüş görünmektedir.

“İnsanlar yüksek makam ve mevkilere ulaştıkça bir nevi tanrılaştıklarını zannederler, düştükleri zaman insanlıklarının da elden gittiğini görürler.” Aslında nasıl ki insan kadar yükselebilen yoksa onun kadar alçalabilen başka bir varlık da yoktur. Bütün mesele itidali yakalayamamaktır. Bu anlamda ifrat ve tefrit arasında gidip gelen insan anlaşılabilir değildir. “Gerçeği, insanların ölçüsü ile değil; insanları gerçeğin ölçüsü ile tanımak gerekir” fehvasınca ölçünün en doğrusunu da elbette ki yüce Allah koymuştur. Dolayısıyla “ahsen-i takvim” sırrını koruyamayan insanoğlunu Rabbimiz şu özellikleriyle nitelemiştir:

1- İnsanoğlu çok zalim ve nankördür: “O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür.” (İbrahim, 34)

2- İnsanoğlu çok zalim ve cahildir: “Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir.” (Ahzab, 72)

3- İnsanoğlu bencil, şımarık ve çıkarcıdır: “İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendi işledikleri şeyler sebebiyle başlarına bir kötülük gelirse, bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler.” (Rum 36)

“İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah’a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa, gönlü onunla hoş olur. Şayet başına bir kötülük gelirse, gerisin geri (küfre) dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir.” (Hacc, 11)

“Şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez.” (Kasas, 76)

4- İnsanoğlu aceleci bir yapıya sahiptir: “İnsan, hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan çok acelecidir!” (İsra, 11)  

Yüce kitabımızda bu şekilde anlatılan insanın insana ettiğini başka hiç kimse yapmaz, yapamaz ve yapmamıştır. Zira dünyayı yaşanmaz hale getirip insanlıktan çıkan yine insanın bizatihi kendisidir.

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.