Okur Postası

Sahabenin Fazileti

Gazetemiz okurlarından Hacı Ahmet Ünlü, "Sahabenin Fazileti" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Sahabenin Fazileti
-

Allah’a hamd olsun. Salât ve selam Rasûlullah’a, ailesine ve örnek nesil olan sahabesinin üzerine olsun. Allah subhanehu ve teâlâ nasip ederse bu yazımla beraber, sahabelerin hayatlarını yazmaya çalışacağım. Neden diye soracak olursanız:

Abdullah b. Mesud radıyallahu anh şöyle der: “Birilerine tabi olacaksanız ölmüş olanlara tabi olun. Çünkü hayatta olanın fitneye düşmeyeceğinden kimse emin olamaz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ashabı kalbi en temiz, ilimleri en derin, yapmacıklıktan en uzak kimselerdir. Allah, onları Rasûl’üne arkadaş olsunlar ve dinini ikame etsinler diye seçmiştir. Öyleyse onların hakkını verin ve onların yoluna uyun, zira onlar dosdoğru bir yol üzerindedirler.”

Allah subhanehu ve teâlâ onlardan razı olmuş, onları bize örnek olarak göstermiş, onları Peygambere sallallahu aleyhi ve sellem yardımcı olarak seçmiş, onların birçoğunu daha dünyadayken cennet ile müjdelemiştir.

Sahabenin ulaşmış olduğu bu mertebeler, aslında hepimizin bugün peşinden koştuğu, elde etmeye çalıştığı mertebelerdir. Eğer onları tanır, ne yapıp da bu seviyeye geldiklerini öğrenirsek, biz de onların ulaştığı mertebelere ulaşabiliriz. Bundan dolayı sahabeyi iyi tanımalı ve iyi anlamalıyız.

Sahabe Kimdir?

Lugatta, birine yakın olmak, biriyle arkadaşlık yapmak anlamına gelir sahabe. Sahabe hakkında ıstılahi olarak ise birçok tanım yapılmıştır. Fakat genel olarak yapılan tanım şudur: ‘Peygamber ile mümin olarak karşılaşan ve bunun üzerine ölen kimselere sahabe denir.’

Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem görüp ona iman etmeyen veya iman edip daha sonra imanından dönen kimse sahabe değildir.

Kur’an ve Sünnet’te sahabenin faziletini gösteren birçok ayet ve hadis vardır. Bunların hepsini zikretmeyeceğiz. Fakat kısaca sahabenin faziletini şöyle anlatabiliriz;

1. Allah Sahabeyi Tezkiye Etmiştir

Allah subhanehu ve teâlâ ve Rasûlü, insanların kendilerini tezkiye etmelerini/temize çıkarmalarını yasaklamıştır.

Allah subhanehu ve teâlâ şöyle buyuruyor: “Sizi topraktan meydana getirdiği zaman da ve siz, annelerinizin karnında cenin halinde iken de sizi en iyi O bilir. Öyleyse, kendi kendinizi temize çıkarmayın. Kimin takvalı olduğunu en iyi o bilir.” (53/Necm, 32)

“Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır! Allah, dilediğini temize çıkarır ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez.” (4/Nisa, 49)

“Peygamber ismi Burre/iyilik olan birinin ismini tezkiye içerikli olduğu için Zeynep diye değiştirmiştir.” (Müslim)

Allah subhanehu ve teâlâ şöyle buyuruyor: “İleriye geçen muhacir ve ensar ile onlara güzellikle uyanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da O’ndan hoşnut olmuşlardır. Bunlar için orada ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlanmıştır. İşte bu en büyük kurtuluştur.” (9/Tevbe, 100)

“Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah, o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir.” (48/Fetih, 18)

Onlar hem zaman, hem de nesil olarak en hayırlı topluluktur.

 

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.