Okur Postası

TBMM Fırsat Eşitliği Komisyonu’ndan açıklama

Bu açıklama gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği; şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı halde yayınlanmıştır.

TBMM Fırsat Eşitliği Komisyonu’ndan açıklama
-

Abdurrahman DİLİPAK’ın YENİ AKİT Gazetesi’nde yayımlanan 12 Aralık 2018 tarihli “Aile nereye gidiyor?” başlıklı köşe yazısındaki hususlar hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun 14 Kasım 2018 tarihli toplantısında oybirliği ile “İstanbul Sözleşmesinin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi” Alt Komisyonu kurulması kararı alınmıştır. Alt Komisyon, Komisyonumuza yapılan başvurular ve konuya ilişkin medyada yer alan haberler dikkate alınarak; 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un gözden geçirilmesi ve uygulamalarının değerlendirilmesi suretiyle yaşanan sorunları tespit ederek çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla kurulmuştur.

14 Kasım 2018 tarihli Komisyon tutanaklarımız incelendiğinde; “İstanbul Sözleşmesinin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi” Alt Komisyonu kurulmasına ilişkin karar alındığı, Alt Komisyon kurulmasına dair Komisyon Kararımızın “toplumsal cinsiyet eşitliği” “toplumsal cinsiyet” temelli yeni bir tanım getirmediği ve söz konusu Kararımız ile birlikte yaşanan bireylerin/partnerlerin cinsel yönelimlerinin “aile içi” olmaktan çıkarılıp “ev-içi”ne dönüştürülmesinin de söz konusu olmadığı görülecektir. Söz konusu kararda anılan kavramların tanımlarına yer verilmemiştir. “Kadına yönelik şiddet” , “aileiçi şiddet” “‘toplumsal cinsiyet”, “toplumsal cinsiyete dayalı şiddet” ve “mağdur” kavramları, İstanbul Sözleşmesi’nin 3. maddesinde tanımlanmış olup yazıda geçen toplumsal cinsiyet kavramı “belli bir toplumun kadınlar ve erkekler için uygun gördüğü sosyal olarak inşa edilen roller, davranışlar, etkinlikler ve yaklaşımlar anlamına gelir” şeklinde ifade edilmiştir.

İstanbul Sözleşmesi’nin 23 üncü maddesi “Sığınma Evileri”ne ilişkin hükümler içermektedir. Yazıda bahsedilen 23 üncü maddenin GREVIO raporunun 23 numaralı paragrafındaki önerilere yönelik olduğu değerlendirilmektedir.

Yazıya konu müzakere zabıtları Komisyonda, Alt Komisyonun kuruluşuna ilişkin karar alma usulü görüşmelerinden ibarettir. Alt Komisyon; şiddetle mücadelede ilgili tüm tarafların önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutlarıyla sürecin içinde yer alması gerektiği gerçeğinden hareketle, konuyu tüm boyutlarıyla ele alacaktır. Bu kapsamda; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, barolar, sivil toplum örgütleri, mağdurlar dâhil konunun tüm taraflarının katılımıyla ve yerinde incelemelerle yaşanan sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri belirlenecektir.

Kuşkusuz kadına karşı şiddetin ve aile içi şiddetinin önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesi toplumun her keşimince istenen ve desteklenen bir husustur.

Kadına karşı şiddetle ve aile içi şiddetle mücadelenin önemi dikkate alınarak, Komisyon çalışmalarımızla ilgili olarak Komisyonumuzdan bilgi alınması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bir gereklilikdir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Canan Kalsın (TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı)

Not: Yukarıdaki açıklama mahkeme kararıyla yayınlanan bir açıklama değildir. Gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği; şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı halde yayınlanmıştır.

 

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.