Ekonomi

Türkiye'ye 14 milyar dolarlık yatırım

Türkiye'ye 2015 yılı Ocak-Kasım döneminde net doğrudan uluslararası yatırım girişi, 14 milyar 116 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye'ye 14 milyar dolarlık yatırım
-

2015 yılı Ocak-Kasım döneminde net doğrudan uluslararası yatırım girişi, 14 milyar 116 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Ekonomi Bakanlığı , 2015 yılının Kasım ayına ilişkin 'Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni'ni yayımladı. Buna göre, 2015 yılı Ocak-Kasım döneminde net doğrudan uluslararası yatırım girişi, 14 milyar 116 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.Uluslararası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye girişi 2015 yılında toplam 9 milyar 972 milyon dolara ulaştı.

2015 Yılı Kasım ayında 682 milyon dolar düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. Uluslararası yatırımcıların Türkiye 'deki yeni veya mevcut şirketleri ile iştirak ettikleri yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklık paylarına ilişkin transferleri içeren sermaye girişi de, 2015 Kasım ayında 312 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

2015 yılı Ocak-Kasım döneminde 9 milyar 972 milyon dolar olan uluslararası doğrudan yatırım girişinin 3 milyar 6 milyon doları imalat sektöründen, 3 milyar 4 milyon dolarının ise mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründen kaynaklandığı açıklandı.

2015 YILI KASIM AYI GELİŞMELERİ

2015 Yılı Kasım ayında 330 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulmuş olup, 19 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. 2015 Yılı Kasım ayı sonu itibariyle 4 bin 447 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulmuş olup, 185 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti.

2015 yılı Ocak-Kasım döneminde; 4 bin 632 adet uluslararası sermayeli şirketin, başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere, gayrimenkul ile ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulundukları görüldü. 2015 yılı Ocak-Kasım döneminde kayıtlı sermayesi 500 bin doların üzerinde olan 147 adet uluslararası sermayeli şirket, şube kuruluşu ile yabancı ortak iştiraki gerçekleşti. Bu şirketlerin 59 adedi toptan ve perakende ticaret sektöründe ve 21 adedi imalat sektöründe faaliyette bulunduğu açıklandı.

2015 yılı Ocak-Kasım döneminde kurulan 4 bin 632 adet uluslararası sermayeli şirketin 2 bin 455 adedi Yakın ve Ortadoğu ülkeleri, bin 94 adedi AB ülkeleri, 302 adedinin ise Diğer Asya Ülkeleri ortaklı şirketler olduğu belirtildi.

TÜRKİYE 'DEKİ ULUSLARARASI SERMAYELİ ŞİRKETLER

2015 Yılı Kasım ayı sonu itibariyle 40 bin 254 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulmuş olup, 6 bin 466 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. Toplamda 46 bin 720 adet uluslararası sermayeli şirketin ülkemizde faaliyette bulunduğu açıklandı.

46 bin 720 adet uluslararası sermayeli şirketin, başta toptan ve perakende ticaret olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri ve imalat sanayi sektörlerinde faaliyette bulundukları görüldü. İmalat sanayiinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerde kimyasal madde ve ürünleri imalatı birinci sırada yer alırken, bunu tekstil ürünleri imalatı, gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı ile makine ve teçhizat imalatı izledi.

46 bin 720 adet uluslararası sermayeli şirketin ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise AB ülkeleri ortaklı girişim sayısının 20 bin 523 adet ile birinci sırada yer aldığı görülmektedir. AB ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli şirketlerin içinde Almanya 6 bin 445 adet şirket ile birinci sırayı alırken, onu İngiltere (2 bin 900 adet) ve Hollanda (2 bin 570 adet) izledi.

46 bin 720 adet uluslararası sermayeli şirketin illere göre dağılımına bakıldığında; İstanbul ilinin 28 bin 86 adet ile birinci sırada yer aldığı görüldü. İstanbul ilini Antalya (4 bin 706 adet), Ankara (2 bin 671 adet) ve İzmir (2 bin 229 adet) illeri takip etti.

İstanbul 'da faaliyette bulunan 28 bin 86 adet uluslararası sermayeli şirketin başta toptan ve perakende ticaret (10 bin 845 adet) olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (4 bin 673 adet) ve imalat sanayi (3 bin 689 adet) sektörlerinde faaliyette bulundukları görüldü.

Yatırım Projeleri, 2015 Kasım ayında Ekonomi Bakanlığı tarafından uluslararası sermayeli firmalar için düzenlenen 22 adet yatırım teşvik belgesi kapsamında yaklaşık 161 milyon 5 bin dolar tutarında yatırım yapılması öngörüldü. Böylece 2015 yılında belgelendirilen yatırım projesi sayısı 207 adede, belge kapsamındaki yatırımların tutarı ise 13 milyon 180 bin dolara ulaştı.

207 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 136 adedi imalat, 42 adedi hizmetler, 19 adedi elektrik, gaz ve su, 3 adedi tarım ve ormancılık, 7 adedi ise madencilik ve taşocakçılığı sektörlerinde düzenlendi. 

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.