Medya

Yahudi cemaatinin gazetesi darbeyi bakın nasıl desteklemiş!

Yahudi Cemaati’nin gazetsi Şalom’un, 12 Eylül darbesine alkış tuttuğu ortaya çıktı. Gazete, darbenin Kemalizmi dirilttiğini iddia ederken, söz konusu eylemi “Pembe Devrim” olarak adlandırıyor.

Yahudi cemaatinin gazetesi darbeyi bakın nasıl desteklemiş!
-

Yeni Söz yazarı Yesevîzâde Alparslan Yasa, “Mustafa Kemâl’in hastalığı, ölümü, cenâzesi” başlıklı yazı dizisinin bugünkü bölümünde, Yahudi cemaatinin gazetesi Şalom’un 12 Eylül darbesine nasıl alkış tuttuğunu anlattı. Alparslan Yasa’nın paylaşımına göre, Gazetenin 17 Eylül 1980’de çıkan sayısında Kemalizm’in dirildiği iddia ediliyor.

Yasa’nın yazısı şu şekilde:

Hahambaşılık Umumî Kâtibi, haftalık Şalom gazetesinin 12 Eylûl Askerî Darbesinden sonraki ilk nüshasında, “Kemalizmin Dirilişi” başlığı altında, Darbenin esâs gayesini îzâh edip onu pervâsızca sâhiblenen bir başmakale neşretmişti:

“…Bir kısım hayalperestlerle bu Vatana ihanet etmeyi adeta kendilerine şiar edinenler, ‘Büyük Atatürk'ün' çizdiği ‘çağdaş insanlık yolunun ilkelerini' idrak etmemekle büyük ve affedilmez bir suç işlediler. […]

“Türk Silâhlı Kuvvetleri adına ‘Millî Güvenlik Konseyi'nin' 12.9.1980 günkü harekâtı, asla bir ‘askerî darbe' olarak nitelendirilemez. Zira bu yerinde müdahale; Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun verdiği bir yetkisi olduğu gibi, insafsızca katledilen ‘Kemalizm ruhunun', ‘Ba'sü bâd-el mevt'idir. Diğer bir deyişle bu bir ‘Atatürk Devrimlerinin' tekrar diriliş harekâtıdır… Ülkede birlik ve beraberliğin tekrardan tesisi için atılan son çaredir… Laikliğe [aykırı] ve her türlü sapık düşünceye sahip olanlara karşı verilen en iyi ve yerinde bir derstir… […]

“Batı Dünyası, Kemalizmi dirilten 12 Eylül Harekâtını sempatiyle karşılıyor”

“Türk Silâhlı Kuvvetleri, her zaman olduğu gibi, Türk Milletinin bekası için elinden her geleni yapacak ve onu kazasız belasız ‘demokrasi' iskelesine bir kerre daha başarı ile yanaştıracaktır. İşte bu inanç içinde olan Batı dünyası, Türk Ordusunun bu harekâtını sempati ile karşılamakta ve onu, bu tutumundan ötürü haklı bulmaktadır.

“Büyük Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetini bir iç savaş eşiğinden kurtaran, sabırlı oldukları kadar da yürekli olan yeni yönetim (Millî Güvenlik Konseyi'nin) başkan ve üyelerine sürekli başarılar, sonsuz şükranlar ve saygılar…” (Nesim Benbanaste, Şalom, 17 Eylûl 1980, s. 1)

“12 Eylûl: Pembe Devrim”

Cemâat gazetesinin aynı nüshasında, Gazetenin Neşriyât Müdürü (bilâhare Aşkenaz Cemâati İdâre Meclisi Âzâsı) Moşe Grosman, 12 Eylûl Darbesini, “Pembe Devrim” îlân etmişti:

“12 Eylül – Pembe Devrim

“Kilitlenmiş bir Parlamento…

“Ne yana dönülse değiştirilebilen hiçbir şey yok.

“Her gün ortalama yirmi kişi yaşamını yitiriyor…

“Kendi gölgelerinden korkuyor bu nedenle sokakta yürüyenler.

“Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'ün ilkelerine karşı çıkılıyor Türkiye topraklarında.

“Üçüncü sayfadaki yazımızı devrimden iki gün önce yazarken Atatürk özlemini kuvvetle duymuş olduğumuzdan, bilinçaltımızdaki duyguları dışarıya yansıtmış oluyorduk…

“Türkiye içinde bulunduğu bu durumdan ancak Atatürkçü görüşlerin doğrultusunda kurtulabilirdi.

“Türkiye'nin ‘içinde bulunduğu durum' derken, herkesin bildiği birçok nedeni saymak yerine, bunu tek noktada topluyoruz.

“Toplumsal huzursuzluk.

“Yarınını göremediğimiz, düşenemediğimiz bir toplumsal huzursuzluk.

“12 Eylül Devrimini, biz şekil ve oluş açısından ‘Pembe Devrim' olarak niteliyoruz… Toplumun her kesimine güven ve mutluluk veren Pembe bir Devrim…

“İşlemez hale getirilen demokrasiye işlerlik kazandıracak olan Devlet, Millî Güvenlik Konseyi ve Genel Kurmay Başkanımızla MGK'ni oluşturan Kuvvet Komutanlarına üstün başarılar diler, kamuoyunun kendilerine olan güvenini iletmekle övünç duyuyoruz [duyarız].”

“Kemalizmi dirilten” 12 Eylûl Askerî Darbesini harâretle destekleyen Şalom gazetesinin Müessis ve Neşriyât Müdürü Avram Leyon (İstanbul, 1912 – a.y., 2.8.1985) (solda), halefi Moşe Grosman (d. 1952) ile berâber… Grosman, Şalom'un 12 Eylûl Darbesini tâkîb eden ilk sayısında, “Atatürk İlkelerine karşı çıkmak” cür'etinde bulunanları tepeliyen ve “Kemalizmi ebedîleştirecek” bir nizâm têsîs eden bu Darbeyi “Pembe Devrim” îlân etmişti… Grosman'ın makalesi, Nesim Benbanaste ile Avram Leyon'un yine “Kemalist Harekât”ı destekliyen makalelerinin arasında yer alıyordu…

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.