İSLAM

Yahudilerin hasretini çektiği âyet

Hz. Ömer (ra)’dan rivâyet edildiğine göre Yahudilerden bir adam kendisine gelip “Ey mü’minlerin emîri! Kitabınız (Kur’ân)da okuduğunuz öyle bir âyet var ki, o, biz Yahudi toplumuna inseydi biz o günü bayram ilan ederdik.” demiştir.

Yahudilerin hasretini çektiği âyet
-

Hz. Ömer (ra)’dan rivâyet edildiğine göre Yahudilerden bir adam kendisine şöyle demiştir:

Ey mü’minlerin emîri! Kitabınız (Kur’ân)da okuduğunuz öyle bir âyet var ki, o, biz Yahudi toplumuna inseydi biz o günü bayram ilan ederdik.

Hz. Ömer (ra):

Bahsettiğin âyet hangisidir?” diye sorunca, Yahudi: “Bugün sizin için dîninizi kemâle erdirdim…” âyetidir dedi.

Ömer (ra) şöyle buyurdu:

Biz bu âyetin Peygamber (as)’a nâzil olduğu günü ve yeri biliyoruz. Bu âyet, Cuma günü Rasûlullah (sav) Arafat’ta iken nâzil olmuştur.

Hz. Ömer böyle cevap vererek o günün bizim için de bayram olduğuna işâret etmiştir. (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân 4.Cilt, Erkam Yay.)

İslâm Dini, son hak din olduğu için hak dinin temel prensipleri kesin bir şekilde ortaya konarak, zamana ve mekana göre değişebilecek nitelikte hükümler, ilim adamlarının içtihatlarına bırakılmıştır. Müslümanlığın kıyamete kadar sürmesini ve her asırda hak din niteliğini devam ettirmesini sağlayan da bu niteliğidir.

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.