Ekonomi

Yüzde 75’i hibe! KOBİ'lere 760 bin liralık hibe fırsatı

TÜBİTAK'ın başlattığı 1505 Programı ile üst sınırı 1 milyon lira olarak belirlenen bütçenin yüzde 75'i KOBİ'lere hibe olarak verilecek.

Yüzde 75’i hibe! KOBİ'lere 760 bin liralık hibe fırsatı
-

Üniversite-kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla geliştirilen projeler TÜBİTAK tarafından 1505 programı ile destekleniyor.

Kimler başvurabilir?

Türkiye’de yerleşik KOBİ veya büyük ölçekli tüm sermaye şirketleri müşteri kuruluş olarak; üniversiteler, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, uygulayıcı kuruluş olarak 1505 Programı’na başvurabiliyor. Müşteri kuruluştaki proje sorumlusunun, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip olması isteniyor.

Bütçe ve süre ne kadar?

Proje bütçesi üst sınırı 1 milyon lira olarak belirlenen hibe programında, proje bütçesinin; müşteri kuruluş KOBİ ise yüzde 75’i, büyük ölçekli ise yüzde 60’ı hibe olarak TÜBİTAK tarafından karşılanıyor. Ayrıca; proje bütçesinin yüzde 5’i kadar yürütücü kuruluşa proje kurum hissesi ve proje ekibindeki kadrolu çalışanlara proje teşvik ikramiyesinin tamamı TÜBİTAK tarafından ödeniyor.

760 bin lirayı bulan teşvikten yararlanacak proje süresinin üst sınırı ise 24 ay olarak belirlendi.

Desteklenen gider kalemleri

Yürütücü kuruluşa ait KDV dahil olmak üzere;

-Sözleşmeli personel - bursiyer,

-Seyahat (yurt içi - yurt dışı ulaşım ve konaklama)

-Alet/teçhizat (bir kısmı veya tamamı proje sonunda müşteri kuruluşa devredilebiliyor)

-Malzeme ve sarf giderleri

-Hizmet giderleri (proje toplam bütçesinin en fazla yüzde 20’si kadar) destekleniyor.

Değerlendirme kriterleri

-Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü

-Proje planı ile yürütücü ve müşteri kuruluşun altyapısının proje için uygunluğu

-Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.

Fizibilite desteği

1505’te proje başvurusundan ve müşteri kuruluş proje için herhangi bir ödeme yapmadan önce; projenin teknik yapılabilirliğini ve yürütücü akademisyenin proje konusundaki yetkinliğini gösterecek ön çalışmaların yapılabilmesi için yürütücü kuruluşa üç ay süre ve tamamı TÜBİTAK tarafından karşılanacak 10 bin lira fizibilite projesi desteği veriliyor. Başvurular ise https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden 365 gün boyunca yapılabiliyor.

Destek konuları

-Yeni bir ürün üretilmesi

-Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi

-Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi

-Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi.

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.