5. TYT SINAVINA
KALAN SÜRE

:::

Aktüel

Mısır'da asırlardır kullanılan Türkçe kelimelerin sırrı

Mısır'da asırlardır kullanılan Türkçe kelimelerin sırrı

Mısır halk dilindeki Türkçe kelimeler Miladi 868’de başlayan ve 1952 yılına kadar devam eden birliktelikten kalan miras - Tolunoğulları, Memlüklüler, Osmanlı ve Krallık dönemlerinde asırlarca Türk-Mısır etkileşimi yaşandı - Memlüklüler döneminden kalma Türkçe eserler “Memlük Kıpçakçası” olarak isimlendiriliyor - Osmanlının Mısır’ı fethiyle birçok aydın Kahire’den İstanbul’a gelirken, İstanbul’dan da çok sayıda entelektüel ve devlet adamı Kahire’ye gitti - Osmanlı döneminde görevinde yüksek mevkilere gelmeyi hedefleyen Mısırlı yetkililer Türkçe öğreniyor, entelektüeller Türkçeyi zaten biliyordu