Abbas Vesim Efendi

Abbas Vesim Efendi

Keşfettiği verem mikrobu ve yazmış olduğu "Eski ve Yeni Tıp konusunda Vesim’in Kuralları" kitabıyla büyük üne kavuşan Abbas Vesim Efendi (Kambur Vesim) kimdir?

Abbas Vesim Efendi, nam-ı diğer Kambur Vesim 1689 senesinde Bursa'da dünyaya geldi. 

İslam'ın altın çağının ünlü doktorlarından Bursalı Ali Münşi ve Ömer Şifai’den tıp eğitimi alan Vesim Efendi, Yanyalı Esat Efendi’den felsefe, Ahmet Mısri’den de astronomi eğitimi aldı. 

Eğitim döneminden sonra 1720'li yılların sonuna doğru İstanbul'da serbest doktorluk yapmaya başladı. 

Yine bu dönemde tasavvufa yönelen Abbas Vesim Efendi, Nakşibendi tarikatının büyüklerinden Mehmet Emin Tokadi'ye intisab etti. 

Etyolojiye (hastalıkların sadece tedavisinin değil, nedenlerinin de araştırılması) büyük önem veren Abbas Vesim Efendi'nin esas üne kavuşması Verem mikrobunu bulması ve 18. yüzyıl sonlarında “Düsturu’l-Vesim fi Tıbbi’l-Cedid ve’l-Kadim (Eski veYeni Tıp konusunda Vesim’in kuralları”) adlı iki ciltlik kitabı yazmasıdır. 

2083 sayfa olan el yazma halindeki bu eser, bir önsöz, dört bölüm ve bir de sonsözden meydana gelmektedir. Doğu ve batı tıbbını karşılaştıran ve mükemmel bir külliyat olan eser, tıb tarihimiz açısından büyük bir öneme sahiptir.

 Bu eserin birinci bölümünde baştan sona kadar organ hastalıkları, ikinci bölümünde kadın ve çocuk hastalıkları, üçüncübölümünde şişler ve ülserler, dördüncü bölümünde basit ve bileşik ilaçları anlatılmaktadır.

Büyük bilgin Abbas Vesim Efendi, 1760 senesinde İstanbul’da irtihal etti. Edirnekapı dışındaki kabristanda medfunfur.