Abdüllatif Suphi Paşa

Abdüllatif Suphi Paşa

Bakan ve devlet adamı Abdüllatif Suphi Paşa kimdir?

Tarihçi, yazar, devlet adamı, bakan, bürokrat olan Abdüllatif Suphi Paşa 1818 yılında, Yunanistan'da Abdurrahman Sami Paşa’nın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Mora isyanında babasıyla beraber Mısır’a giderek Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın özel kalem katipliği görevini yaptı. 1849 senesinde İstanbul’a dönmüştür. Döndüğü sene Meclisi Maarif-i Umumiye görevine, 1854 senesindede Meclisi Valay-ı Ahkâm-ı Adliye üyeliklerinde görev yaptı.

1861 senesinde Evkafı hümayun nazırlığına getirildi, Maarif nazırlığına 1867 senesinde getirildi. Şûray-ı Devlet başkanlığı görevinede 1868 senesinde getirildi.  Suriye valiliğine 1871 seneside vezir rütbesiyle atandı, Şûray-ı Devlet başkanlığına 1873 senesinde ikinci kez getirildi. Evkaf, maarif, maliye, ticaret nazırlıklarındada bulundu.Bu görevlerinin yanında nümismatik ve tarihlede ilgilendi. İbni Haldun’un tarihinin bir bölümünü Miftah ül-İber  adıyla 1860 senesindeTürkçeye çevirdi. Bu çeviriye Tekmilet ül-İber  adıyla 1862 senesinde bir açıklama yazdı. 1862 senesinde Uyun ül- ahbar fi’n nukuti ve’l âsâr  adlı eserinde İslamda sikke tarihinin başlangıcını konu aldı. 1880 senesinde Hakaik ül kalem fi tarih ül-islam adlı İslam tarihinin birinci cildi  yayımlandı.