Abdurrahim Dede

Abdurrahim Dede

Halk Bilimci (Folklor Araştırmacısı), Tarihçi, Yazar Abdurrahim Dede kimdir?

Batı Trakyalı Türk yazar, tarih ve folklor araştırmacısı Abdurrahim Dede 1954 senesinde İskeçe'de dünyaya geldi.. İlk, orta ve lise öğrenimlerini İskeçe'de, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Yunan vatandaşı olan Abdurrahim Dede daha sonra Yunan vatandaşlığından çıkarılmıştır. Batı Trakya Türklerinin tarihi ve sorunları üzerine çeşitli araştırmalarda bulunmuştur. Çok sayıda siyasî kitapları vardır. Edebî açıdan Batı Trakya Türk basınında yayınlanan şiir, mani ve hikâyeleri dışında, Batı Trakya Türkleri halk edebiyatı alanın­daki araştırma, derleme ve makaleleriylede ta­nınmiştır.

ESERLERİ:

HALKBİLİMİ: Batı Trakya Türk Folkloru (1978), Batı Trakya Manileri (1989).

TARİH: Tarih ve Memleketim (1989).