Adnan Ergeneli

Adnan Ergeneli

Klasik müzikte usta bir kemancı olduğu bilinen Adnan Ergeneli, "Anılar"ının ortaya koyduğu eserinde, derin gözlem gücü ve yalın üslubu dikkat çekiyor.

Ortaokulu Amasya’da, liseyi Ankara Erkek Lisesi’nde bitirdi. Fransa’da Grenoble Üniversitesi’nden 1933 yılında elektrik yüksek mühendisliği diploması aldı.

Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli yerlerde elektrik mühendisliği yaptı. Keman çalmasını öğrendi.

Daha sonra Cemal Reşit Rey’in kurduğu ilk senfoni orkestrası olan İstanbul Senfoni Orkestrası’nda keman çaldı. 1950 yılında, İstanbul Yıldız Teknik Okulu’nda (bugünkü Yıldız Üniversitesi), elektroteknik dersi öğretmenliğine başladı. Elektrik Bölümü Başkanlığı, 1963’ten sonra da müdürlük yaptı.

1969’da okul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi adını alınca, akademi başkanı ve profesör olarak çalıştı. 1981 yılında emekli oldu. 1989 yılına kadar ders vermeye devam etti.

ESERİ:

Çocukluğumun Savaş Yılları Anıları  
İletişim Yayınevi / Anı Dizisi