Ahmed Mekki Üçışık

Ahmed Mekki Üçışık

Son devir âlimlerinden Ahmed Neyyir Mekkî'nin lakabı Şihâbeddin ve nisbeti Arvasî'dir. 1934'den sonra ise Üçışık soyadını almıştır.

1894 yılında Van’ın Başkale ilçesinde doğdu. Seyyit Abdülhakim Arvasi’nin büyük oğludur. Annesi, Seyyit Fehim Arvasi’nin torunu Aişe Hanım’dır. Medrese tahsilini bitirdikten sonra, icazet aldı. Uzun yıllar Üsküdar ve Kadıköy müftülüğü görevlerinde bulundu.

Cumartesi ve pazar günleri öğleden sonra Fatih Camii’nde vaaz ve nasihatlerde bulundu. Bu vaazlarında Beydavi Tefsiri'ni esas alıyordu. Talebelerine bir şeyler öğretmek için çırpınırdı. Yüzlerce genci örnek teşkil edecek şekilde yetiştirdi.

Kendisine sorulan sorulara, delil bulmadan cevap vermez ve kitaba bakmadan cevap söylemeyen bir ilim adamıydı. Tevazu sahibi bir kişi idi. Çağrılan yere giderdi.

Arapça ve Farsça’yı Türkçe’den iyi bilirdi. Dostlarına yazdığı Arapça ve Farsça mektupların edebi değeri vardır.

1967 yılında Kadıköy müftüsü iken İstanbul’da vefat etti. Fatih’te Edirnekapı Kabristanına defnedildi.

Defninden üç sene sonra, kabrinin bulunduğu yerden çevre yolu geçtiği için, Ankara’nın Bağlum kasabasına, babasının kabrinin yanına nakledildi.