Ahmet Ateş

Ahmet Ateş

Türk ve şark kültürünün aydınlatılmasında büyük emeği geçen Ahmet Ateş, 12 kitap ve 100'ü aşkın makale neşretti.

1917 yılında Birecik'in Ağcaköy'ünde doğdu. İlk tahsilini Maraş'ta, orta tahsilini Konya'da yaptı. Yüksek Öğretmen Okuluna bağlı olarak 1939'da Edebiyat Fakültesini bitirdi. Aynı yıl Prof. Dr. Helmut Ritter'e asistan oldu. 1943'te doçentliğe, 1953'te profesörlüğe yükseldi. Yurt içinde ve dışında Şarkıyat kongrelerine katıldı.

Türk ve şark kültürünün aydınlatılmasında büyük emeği geçen Ahmet Ateş 12 kitap ve 100'ü aşkın makale neşretti. MEB İslâm Ansiklopedisi yazı heyetinde idi. Bazı yazılarında Abdullah Ağcaköylü takma adını kullanmıştır. 20 Ekim 1966 yılında öldü.

Eserleri:

Sinbâdnâme (1948), Kitab-ı Tercüman al-Balâga, Vesîletü'n-Necât (Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i, 1954), Cami al-Tavarih (Reşidüddin'den, 2 cilt, 1957, 1960), İstanbul Kütüphanelerinde Farsça Manzum Eserler I (1958), İlimlerin Sayımı (Farabî'den, 1955), Râhatü's-Sudûr ve Âyetü's-Sürûr (Râvendî'den, 2 cilt, 1957, 1960), Şehriyar ve Haydar Baba'ya Selâm (1964). Arapça ve Farsça gramer kitapları da yazmıştır.