Ahmet Rıza Bey

Ahmet Rıza Bey

Sultan II. Abdülhamid yönetimine karşı olan Ahmet Rıza Bey Osmanlı Devleti aleyhinde pek çok çalışmalarda bulundu. Bunun yanında dönemin önemli bir grubu olan İttihat ve Terakki Cemiyeti içerisinde yer aldı.

Ahmet Rıza Bey 1858’de İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden tahsil gördü. Daha sonra Fransa’ya giderek Grignon Ziraat Mektebi’ni bitirdi. Daha sonra ülkesine dönerek Ziraat ve Maarif Bakanlığı'nda görev yaptı. Fransız İhtilali’nin 100. yılı nedeniyle düzenlenen sergiye katılmak üzere Paris’e giderek burada Sultan II. Abdülhamid yönetimine karşı çalışmalarda bulundu. Çeşitli gazetelerde Osmanlı Devleti aleyhine yazılar yazdı. Bunun yanında İttihat ve Terakki Cemiyeti grubunda yer aldı.

II. Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle birlikte ülkesine geri döndü. 1912 senesinde Ayan Meclisi başkanlığına getirildi. Milli mücadeleye destek vermek amacıyla yeniden Fransa'ya gitti. Lozan Anlaşması’nın imzalanmasının ardından 1926 yılında yurda döndü  Hayatının son dönemlerinde siyaset yaşamını bırakarak farklı alanda eserler yazdı. Ahmet Rıza Bey, 26 Şubat 1930 tarihinde kaldırıldığı Şişli Etfal Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Cenazesi Kandilli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

ESERLERİ

- Meşveret yazıları
- Layihalar 
- Vazife ve Mesuliyet 
- Tolarance Muslumane 
- Echos de Turquie 
- La Crise de I’Orient 
- Revue Occidentale
- Batının Doğu Politikasının Ahlaken İflası