Ali Fuat Cebesoy

Ali Fuat Cebesoy

Mustafa Kemal Atatürk'ün Harp akademisinden sınıf arkadaşı olan Ali Fuat Cebesoy, Trablusgarp ve Balkan Savaşları başta olmak üzere pek çok muharebede yer almıştır.

Ali Fuat Cebesoy 23 Eylül 1882 tarihinde İstanbul Salacak doğdu. İlk öğrenimini Erzincan'da, orta öğrenimini İstanbul'da bulunan Saint Joseph Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra babasının gönülsüzlüğüne rağmen Harp okuluna girdi. Burada Mustafa Kemal Atatürk ile aynı sınıfa düştü. Daha sonra 11 Ocak 1905'de akademiden 8. olarak mezun oldu. Beyrut'ta kıta hizmetinde bulundu. Trablusgarp ve Balkan Muharebeleri'nde yer aldı. 1. Dünya Savaşı zamanında gerçekleşen Kanal Harekatı'nda büyük başarılar kazandı. Milli Mücadele döneminde Doğu Anadolu cephesinde 16. kolorduda 5. Tümen'in komutanlığı yaptı. Bunun yanında Batı Cephesi'nde Yunan kuvvetlerine karşı mücadele etti.

10 Mayıs 1921 tarihinde Ankara'ya dönerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi çalışmalar içerisine girdi. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin başkanlık görevini yürüttü. Ayrıca Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasında öncü oldu. Öte yandan Bayındırlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve TBMM Başkanlığı da yaptı. 1946 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Demokrat Parti'ye katıldı. 1950'de Eskişehir, 1954 ve 1957 seçimlerinde de İstanbul'dan milletvekili seçildi. Ayrıca yaşamı boyunca birçok eser de yazan Ali Fuat Cebesoy 10 Ocak 1968 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti. Cenazesi Geyve civarındaki Alifuatpaşa beldesinde bulunan Merkez Camii'nin avlusunda toprağa verildi. 

 

 

ESERLERİ

- Birüssebi - Gazze Meydan Muharebesi ve 20. Kolordu
- Milli Mücadele Hatıraları
- Moskova Hatıraları
- Siyasi Hatıralar
- Mektep Arkadaşım Atatürk
- Mustafa Kemal - Milli Lider