Ammâr bin Ali el-Musûlî

Ammâr bin Ali el-Musûlî

İlk defa göz ameliyatı yapan alim Ammar kimdir?

Ebü’l-Kâsım’dır. Batı dünyasında “Canamusali” adıyla tanınan, Ammâr bin Ali el-Musûlî başta Irak’ta yaşayan Ammar, sonraları Mısır’da yaşadı. Mısır’da hüküm süren Fatımî devleti hükümdarlarından Hâkim Biemrillah devrinde büyüdü.

Hakkındaki bilgiler pek azdır. Doğum ve vefat tarihi tam olarak bilinmemektedir. Kitabında, Horasan, Medîne, Diyarbakır, Kûfe, Kâhire, Tunus gibi uzak ülkelere seyahat ettiğini ve gittiği yerlerde çeşitli göz ameliyatları yaptığını yazmaktadır.
İslâm âleminde yetişen ve önde gelen göz hastalıkları tabip ve cerrahlarından olan Ammâr, yaptığı yerinde teşhis, tedavi ve ameliyat metodlarıyla tanındı. Özellikle gözün görmemesine sebep olan katarakt hastalığını tedavi için keşfettiği altı çeşit ameliyat usulü üzerinde durdu.

Ammar'ın yazmış olduğu Kitab'l-Müntehap, Avrupa'da 18. yüzyıla kadar en önemli tıp kitaplarından biri olarak kabul edilmiştir.