Annemarie Schimmel

Annemarie Schimmel

1954 yılında Ankara Üniversitesi'nde Dinler Tarihi Profesörü olarak çalışmaya başlayan Annemarie Schimmel, kendisini ülkenin mistik gelenek ve kültürünü araştırmaya adadı.

1922’de Erfurt’ta doğdu. 1941’de Berlin Üniversitesi’nde İslâmî Araştırmalar sahasında doktora yaptı.

1946-54 yılları arasında Marburg Üniversite’nde, 1954-59 yılları arasında da Ankara İlahiyat Fakültesi’nde Dinler Tarihi dersleri verdi. Bonn ve Harvard Üniversitelerinde çalıştı.

Çok sayıda uluslararası ödül aldı ve çeşitli ilmî kuruluşlarda başkanlık ve üyelik yaptı. Almanca, İngilizce ve Türkçe olmak üzere 80’den fazla yayına imza attı.

Arapça, Farsça, Urduca, Türkçe ve Sindçe’den Almanca’ya çeviriler yaptı. Çalışmaları özellikle tasavvuf büyüklerinden Mevlânâ, İbn Atâullah ve Hallâc üzerinde yoğunlaştı.

Çeşitli ülkelerde konferanslar verdi. Halen ilmî çalışmalarına devam etmektedir. 

ESERLERİ:

- Ruhum Bir Kadındır İz Y.