Atsız Bey

Atsız Bey

Kısa bir sürede Güney Suriye ve Filistin topraklarını ele geçiren Atsız Bey kimdir?

Güney suriye ve filistin topraklarına tamamen sahip olmuş büyük türk komutanıdır. bunu yaparken devrin büyük selçuklu hükümdarı melikşah tan herhangi bir maddi yardım almadığı gibi, kendisine, melikşah tarafından, rakip olabilir endişesi ile yaklaşılmıştır. Son büyük seferini ise, fatimiler in elinde tuttuğu mısır için düzenlemiş ancak taktik hatasından ve fatimi komutanı ve aynı zamanda valisi olan ermeni asıllı bedr in savaşı iyi okumasından dolayı, atsız ve 10 adamı hariç 20 bin kişilik türkmen bey leri ve kadın çocuklardan oluşan bütün ordu esir düşüp, katledilmişlerdir. Atsız ise bir ara egemenlik kurduğu şam'a kaçmış ancak takibinde olan bedr in ordusu tarafından, sığındığı kale de yakalanmıştır. o sırada suriye nin kuzeyinden gelmek üzere olan melikşah'ın kardeşi tutuş'un hakimiyetinde olan türkmen bey'leri yetişmiş ve atsız'ı bedr den kurtarmışlardır. Tutuş ise eski bir hesaba dayanarak, atsız'a duyduğu kin ve nefret sonucu onu öldürtmüştür. 

atsız bey'in ( melik ül mu azzam ) vefatından sonra mısır ın fethi ihtimali ortadan kalkmıştır. 20 bin kişiden oluşan bir ordu kurma kapasitesi olan türkmen bey inin vefatı bölgede hakimiyet şartlarını büyük selçuklu aleyhine işletmiştir.