Ayhan Bıçak

Ayhan Bıçak

Ayhan Bıçak, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesidir. İslam öncesi Türk devlet düşüncesi hakkında çalışmaları da mevcuttur.

1956 yılında Erzincan'da doğmuştur. Boğaziçi Behçet Çağlar Lisesi'nde öğrenim gördükten sonra 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğrenime başlamıştır.

1982 yılında lisans derecesini, 1985 yılında da Aristoteles'in İnsan Toplum ve Tarih Anlayışı teziyle yüksek lisans derecesini tamamlamıştır.

1991 yılında aynı bölüme araştırma görevlisi olarak atanmıştır. Doktorasını Prof. Dr. Teoman Duralı'nın danışmanlığında Platon'un Tarih Kavrayışı teziyle 1992 yılında tamamlamıştır.

1995'te yardımcı doçent, 1996'da doçent, 2007'de profesör ünvanı almıştır. Tarih felsefesi, siyaset felsefesi, felsefe tarihi konularında çalışmaktadır.

Tarih anlayışı, evren tasavvuru, antik Yunan düşüncesi ve Türk düşüncesi hakkındaki yayınları ile tanınmaktadır.

Türk düşüncesinde tarih ve yaşam felsefesi hakkında çeşitli konferans ve seminerler düzenlemiştir. İslam öncesi Türk devlet düşüncesi hakkında çalışmaları da mevcuttur. Türk Düşüncesi adlı kitabı Türk tefekkür tarihini felsefe açısından ele alan sayılı eserlerdendir.

Mart 2016'dan itibaren İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü başkanlığı görevini üstlenmiştir.