Baskın Oran

Baskın Oran

Cenevre'de uluslararası azınlıklar üzerine çalışmalar yapan Baskın Oran, 2007 yıllında seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olarak katıldı ama seçilemedi.

1945'te İzmir 'de doğdu. Saint Joseph ve İzmir Atatürk Lisesinden sonra Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.SBF'de Uluslararası İlişkiler asistanı olarak 1974'te doktorasını tamamladı.

1982'de YÖK kararıyla, 1983'te de 1402 uygulamasıyla görevine son verildi. 1990'da Danıştay kararıyla tekrar SBF'ye döndü. Aydınlık gazetesinde haftalık yazıları neşredildi.

Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu (İHDK) üyeliği ve onun alt komisyonu olan Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Alt Komisyonu Başkanlığı görevi yapmıştır.

1 Haziran 2007 günü Ortak Bağımsız Aday Platformu girişimiyle İstanbul 2. Bölge'den bağımsız milletvekili adaylığını açıklamışsa da seçimlerde yeterli oy alamamıştır. 

Eserlerinden bazıları:

Azgelişmiş Ülke Milliyetçiliği Kara Afrika Modeli(1977),

Türk Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu (1986),

Atatürk Milliyetçiliği Resmî İdeoloji Dışı Bir İnceleme (1988),

Kenan Evren'in Yazılmamış Anıları (1989),

Son Defter (1990),

Nerde O Eski Mapusaneler (1991),

Devlet Devlete Karşı (1994).