Bernard Lewis

Bernard Lewis

Neocon'ların fikir babası Amerikalı Ortadoğu Tarihçisi Bernard Lewis kimdir?

Yahudi Ortadoğu Tarihçisi Bernard Lewis, 31 Mayıs 1916'da İngiltere'nin başkenti Londra'da doğdu. İslam tarihi ve İslam-Batı ilişkisi hakkında incelemelerde bulunmuş, Ortadoğu üzerine uzman olmuştur. George W. Bush döneminde danışmanlık yapmış ve ABD'nin Ortadoğu politikalarına yön vermiştir.

1993 yılında Le Monde gazetesine verdiği bir açıklamada 1915 olaylarında Osmanlı'nın Ermenilere soykırım yapmadığını söylemesi üzerine Paris mahkemesi tarafından sembolik olarak 1 Frank para cezasına çarptırılmıştı. O açıklamada Lewis, 1915 olaylarının savaşın bir yan ürünü olduğunu söylemişti.

Üniversite eğitimini Londra Üniversitesi'nde alan Bernard Lewis, yüksek lisans ve doktarasını Ortadoğu ve İslam tarihi üzerine yaptı. Paris Üniversitesi'nde araştırmalar yaparken aynı zamanda burada Türkçe'yi de öğrendi.

1938'den 1974'de kadar Londra Üniversitesi'nde, 1974'ten 1986'ya kadar Princeton Üniversitesi'nde üniversite hocalığı görevlerinde bulundu. 

1998 yılında Atatürk Barış Ödülü aldı. 

Bernard Lewis, Günümüz Ortadoğusu, Ortaçağ İslam Dünyası, ve Osmanlı İmparatorluğu araştırma alanları üzerine çalıştı.

1997 yılıdan ise "İran, Irak ve Türkiye’deki Kürt bölgelerinin birbirine katılmasıyla “Kürdistan” devletinin kurulması" planı ve haritası ortaya çıkmıştı.

Başlıca eserleri:

The Arabs in History (1950)

The Emergence of Modern Turkey (1961)

The Assassins (1967)

The Muslim Discovery of Europe (1982)

The Political Language of Islam (1988)

Race and Slavery in the Middle East: an Historical Enquiry (1990)

Islam and the West (1993)

Islam in History (1993)

The Shaρing of the Modern Middle East (1994)

Cultures in Conflict (1994)

The Middle East: A Brief History of the Last 2,000 Years (1995)

The Future of the Middle East (1997)

The Multiple Identities of the Middle East (1998)

A Middle East Mosaic: Fragments of life, letters and history (2000)

Tüɾkçede yayımlanmış eserleri:

Modeɾn Tüɾkiye'nin Doğuşu (1988)

İslam'ın Siyasal Söylemi (1993)

Oɾtadoğu: Hıɾistiyanlığın Doğuşundan Günümüze 2000 Yıllık Taɾihi (1996)

İslam Dünyasında Yahudileɾ (1996)

Müslümanlaɾın Avɾupa'yı Keşfi (1997)

Çatışan Kültüɾleɾ - Keşifleɾ Çağında Hıɾistiyanlaɾ, Müslümanlaɾ, Yahudileɾ (1999)

Oɾtadoğu'nun Çoklu Kimliği (2000)

Taɾihte Aɾaρlaɾ (2000)

Alamut Кalesi ve Hasan El Sabbah(2012)