Bleda

Bleda

Bleda 390 yılında doğan Hun hükümdarıdır.

Bleda, Hun boyları tarafından kağan olarak seçilmiştir. Ancak gerçek gücü küçük kardeşi Attila elinde tutmaktaydı. Bleda, başarılarını kıskanarak küçük kardeşi Attila'yı engellemeye çalışmıştır. Bleda 445 yılında kardeşi tarafından öldürüldü.

Öldükten sonra Attila, Hunların imparatoru oldu.