Candar Bey

Candar Bey

Çavdaroğlu Obasının Beyi Olan Candar Bey kimdir?

Çavdaroğlu Obasının beyi olan Candar Bey, bozkırın siyaset ocağında pişmiş bir Aslen Tatar olan bir Türkmen beyidir. Çağın siyasi ve askeri bilgi birikimine sahiptir. Candar Bey, Oğuzların Kayı boyundandır. Beyliğin 8. beyi İsfendiyar Bey’den sonra 1392 yılından itibaren hanedan İsfendiyaroğulları olarak anılmıştır. Beyliğin asıl ismi Candaroğulları Beyliği’dir. Fakat sonradan hanedana son hükümdarlarına göre Kızıl-Ahmedlular diyen tarihçiler de vardır. Oğlu Ural'ın infazı sırasında yüreği acıya dayanamayan Candar Bey hayatını kaybetmiştir.