Christian Wolff

Christian Wolff

Filozof Christian Wolff kimdir?

Wolff, 24 Ocak 1679 tarihinde Wrocław, Polonya’da dünyaya geldi. Babası dericilikle uğraşan aydın biri idi. Liseden sonra Breslau Üniversitesinde tanrı bilim ve felsefe okuduktan sonra Friedrich Schiller Jena Üniversitesinde matematik ve fizik okumuştur. 1703 yılında mezun oldu. 

Christian Wolff, Leipzig Üniversitesinde doçent oldu. Leibnitz’in önerisi ile Halle Üniversitesinde matematik, fizik ve felsefe profesörü oldu.

Akıl ilkelerine dayalı bir görüş yöntemi benimsemesi ve felsefe sorunlarının açıklanmasında gösterdiği başarı aşırı dincileri ve tanrıbilimcileri öfkelendirince, Wolff dinsizlikle suçlandı. Bu suçlamaya katılan Prusya yönetimi onu ülkeden çıkardı. Wolff, 1740 yılına kadar Marburg Üniversitesinde matematik, fizik ve felsefe okuttu. 1740 yılında tekrar Halle Üniversitesine atandı ve ölene kadar orada görev yaptı.

Özgün bir düşünür olmayan Wolff, Leibnitz felsefesinin yılmaz savunuculuğu ve felsefeye yönelik sistematik yaklaşımıyla ün kazanmıştır. Felsefenin varoluşu değil de, özü konu alması gerektiğini belirti. Felsefedeki tüm kabul ve sonuçların Leibnitz'in özdeşlik ve yeter neden ilkelerinden türetilebilir olduğunu iddia etmiştir. O, tıpkı Leibnitz gibi, evrende yeter neden ilkesinin geçerli olduğunu savunmuş ve bunun, evrende her şeyin aklın egemenliği altında olduğu anlamına geldiğini düşünmüştür.

Tüm dengelim yöntemini dini doğruların kanıtlanmasını da kapsayacak şekilde genişleten Wolff, dini de çelişmezlik ilkesine bağlamış ve vahye dayanan dinin akla aykırı olan bilgileri kapsayamayacağını öne sürmüştür.

Christian Wolff'un akla ve inanca, özgürlük ve otoriteye aynı derecede değer veren dini ve ahlaki felsefesi, zaman zaman Immanuel Kant'ın da saygısını kazanmıştır. Christian Wolff, ontoloji kavramını felsefede ilk kullanan filozoftur. Wollf'un ontolojiden anladığı, Tanrı'nın, ruhun ve dünyanın varlığını ispat etmek isteyen ispatçı bir metafizikti. Aynı zamanda aydınlanma çağının da ünlü bir düşünürüdür.

Christian Wolff, 9 Nisan 1754 tarihinde Halle, Saksonya-Anhalt, Almanya’da 75 yaşında hayatını kaybetti.