Coşkun Uçok

Coşkun Uçok

Siyaset Bilimci ve Tarihçi Coşkun Uçok kimdir?

Coşkun Uçok, 17 Haziran, 1918 yılında dünyaya geldi. Diyarbakıreski valilerden Kadri Üçok’un (1881-1958) oğludur. İlk ve ortaöğrenimini Diyarbakır’da bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Doktorasını 1943'de Heidelberg Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Yeniçağ tarihi alanında tamamladı. Aynı sene AÜ Hukuk Fakültesine asistan olarak atandı. 1944’te doçent, 1951’de profesör oldu. Bu fakültede öğretim üyeliği yaparak emekliye ayrıldı. Makaleleri Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlandı. Prof. Dr. Bahriye Üçok (1919 - 1990) ile evliliğinden  Kumru adında bir kızı vardır.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Siyasal Tarih (6. bas. 1967), Türk Hukuk Tarihi Dersleri (5. bas. 1972), Osmanlı Kanunnâmelerindeki İslâm Hukukuna Aykırı Hükümler (AÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 3, sayı: 1’den ayrı baskı).