Devlet Hatun

Devlet Hatun

Süleyman Şah'ın kızı, Yıldırım Bayezid'in eşi, Devlet Hatun kimdir?

Devlet Şah Hâtûn,doğum ve ölüm yılı bilinmiyor, Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı ve Yıldırım Bayezid'in eşi. Osmanlı Şehzâdeleri Musa Çelebi ile (Düzmece) Mustafa Çelebi'nin annesidir.

Kütahya civarında hüküm sürmüş Germiyanoğulları Beyliği hükümdarı ve kurucusu Yakup bin Ali Şir'in 1341 tarihinde vefatından sonra yerine oğlu Mehmet Bey, onun da vefatından sonra 1361 yılında büyük oğlu Süleymanşah (Şah Çelebi) hükümdar oldu. Osmanlılar'la ilk ilişkiler Süleymanşah Şah zamanında kuruldu. Şah Çelebi, Karamanoğulları'nın istilasından korkarak Osmanlılar'la uyuşmuş, kızı Devlet Şah Hâtûn 'u Murad Hüdâvendîgâr'ın oğlu Yıldırım Bayezid'e vermiş, çeyiz olarak da Kütahya ile beraber Simav, Emet, Tavşanlı kazalarını Osmanlılar'a bırakmıştı.