Ebu Cehil

Ebu Cehil

İslam dininin en büyük düşmanlarından biri olan Ebu Cehil kimdir?

Gerçek adı Amr bin Hişam'dır. Ebu Cehil ismi müslümanlar tarafından kendisine verilmiştir. İsminin anlamı cahilliğin babası manasına gelmektedir. İslam dinin en büyük düşmanlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Kureyş kabilesi tarafından oldukça zeki ve bilgeli bir insan olarak bilinirdi. İkrime bin Ebu Cehil isminde bir oğlu vardı. Oğlu daha sonraları İslam dinine geçmiştir. Müslümanlara karşı pek çok işkence yaparak insanları dinlerinden döndürmeye çalışmıştır. Özellikle tüccarlar Ebu Cehil tarafından büyük zararlar görmüştür. Kabilesindeki insanların müslümanlarla alışveriş yapmamasını isterdi. İslam dinine geçen kişilere pek çok ceza uyguladı. Ebu Cehil Bedir Savaşı sırasında Muaz bin Amr ve Muavvez bin Amr isimlerinde iki kardeş tarafından yaralandı. Daha sonra Abdullah bin Mesud tarafından başı kesilerek öldürüldü.