Engin Berber

Engin Berber

Akademisyen, Tarihçi Engin Berber kimdir?

Tarihçi, akademisyen Engin Berber 23 Nisan 1963 senesinde İzmirde doğmuştur.. 1983 senesinde Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur.ı Ege Üniversitesi Tarih Bölümünde 1965 senesinde yüksek lisansını yapmış,, ı 1993 senesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Bölümünde doktorasını tamamlamıştır.  1984 senesinde aynı üniversitede Tarih Bölümünde araştırma görevlisi,  1995 senesinde Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yardımcı doçent, Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı başkanı, 2001 senesindede  doçent olmuştur. Ege Üniversitesi Ege Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği,  E.Ü. İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm başkan yardımcılığı, Siyasi Tarih Anabilim Dalı başkanlığını yapmıştır.

1998 senesinde Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Afet İnan Tarih Araştırmaları Ödülünü almıştır. İzmir'in Sağlık Tarihi Kongresi Düzenleme ve Bilim Kurulu üyeliği ve koordinatörlüğü, Karşıyaka Kültür ve Çevre Sempozyumu Bilim Kurulu üyeliği, bazı sempozyumlarda yayın kurul üyeliği yapmıştır.  Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları ve Ege Akademik Bakış dergilerine hakemlik yaptı. Makalelerini, Kebikeç, Tepekule Tarih, Toplumsal Tarih, Osmanlı, Tarih ve Toplum, Askeri Tarih Bülteni, Tarih İncelemeleri Dergisi, Atatürk Araştırma Merkezi dergilerinde ve Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmıştır.   

ESERLERİ: 

Kendi Kaleminden Teğmen Cemil Zeki (Yoldaş) - Anılar-Mektuplar (1994), Sancılı Yıllar: 1918-1922 - Mütareke ve Yunan İşgali Döneminde İzmir Sancağı (1997),  Kurtuluş Savaşında Mustafa Kemal ve Vahdettin (1997), Yunanistan Rehberinde İşgal Altındaki Bir Kentin Öyküsü (Yunancadan çeviri, 1998), Yeni Onbinlerin Gölgesinde Bir Sancak: İzmir 30 Ekim 1918 - 15 Mayıs 1919 (1999), Bir İzmir Kabusu-Mütareke ve İşgal Dönemi Üzerine Yazılar (2002), Rumeli'den İzmir'e-Yitik Yaşamların İzinde (2002).