Erdoğan Alkin

Erdoğan Alkin

Erdoğan Alkin, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin ''İktisada Giriş'' kitabının makro ekonomi bölümü yazarıdır.

19 Mart 1936 tarihinde İstanbul'da doğdu. Şişli Terakki Lisesi'ni bitirdi. 1959'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 

İktisat Teorisi Kürsüsü'ne asistan olarak atandı. 1963'te OECD bursu ile Hollanda'ya gitti ve 1964'te Lahey Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi Planlama Bölümü'nü tamamladı. 

Bir süre Hollanda Merkezi Plan Bürosu'nda çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndü. 1967'de doçent, 1973'te ise profesör oldu. 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi olan Forum 2023 Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibi Alkin, ayrıca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin ''İktisada Giriş'' kitabının makro ekonomi bölümü yazarıdır. 

28 Mart 2013 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

ESERLERİ:
İktisat 
Fiyat Teorisi 
Gelir ve Büyüme Teorisi 
Uluslararası Ekonomik İlişkiler 
Turkey's International Economic Relations