Eriş Kül Kağan

Eriş Kül Kağan

Eriş Kül Kağan 7. yüzyılda hüküm süren Batı Göktürk Kağanlığı'nın hükümdarıdır.

Eriş Kül Kağan 7. yüzyılda hüküm süren Batı Göktürk Kağanlığı'nın hükümdarıdır. Kimi tarihçilere göre ise adı, "kar kaplanı" anlamına gelen "İrbiz"dir. Bazı tarihçiler tarafından Hazarların ilk kağanı olarak gösterilmiştir.

642 yılında Doğu Göktürk yabgusu Yukuk Şad'ın bölgedeki kontrolünü ele geçirerek kendisini hükümdar ilan etmiştir. Buna rağmen, Yukuk Şad bölgedeki etkisini tam olarak yitirmemiştir. Eriş, On-Oklar'ın desteğini alarak tahtta kalmaya çalışmıştır. 

Hükümdarlığı sırasında Dulo ailesi ile On-Oklar arasındaki rekabetin doğurduğu soğuk ilişkiler devam etmiştir. Eriş Kül Kağan, 646 yılında Tang Hanedanı'na Çin prensesi ile evlenmek istediğini bildirmiştir. İmparator Li Şimin, bunu kabul etmiş ancak Göktürklerin baskı altında tuttukları İpek Yolu'ndaki hakimiyetlerinden taviz vermelerini istemiştir. Bu koşulu kabul eden Ériş, Çin ile barış yapmıştır.

Bu olaydan iki yıl sonra birçok Dulo ailesi beyi Çin'e sığınmıştır. Bunun üzerine Batı Göktürk Kağanlığı, bugünkü Doğu Türkistan topraklarını kapsayan Çungarya'dan çekilmek zorunda kalmıştır. Eriş Kül Kağan 651 yılında, Dulo ailesine destek veren dedesinin yeğeni Kalık İşbara Kağan'a yenilerek öldürülmüştür.