Ersan Şen

Ersan Şen

Avukat, yazar ve akademisyen Ersan Şen kimdir?

Ersan Şen 16 Temmuz 1966 tarihinde Nevşehir'de dünyaya geldi.

Lise eğitimi için İstanbul'a gelene kadar çocukluğu ve gençliği Nevşehir, Avanos, Çalış Kasabası'nda geçen Şen, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden 1983 senesinde mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

1987 senesinde üniversite mezuniyetinin ardından, İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başlayan Şen, yüksek lisansını 1989 senesinde Marmara Üniversitesi’nde yaptı.

1994 senesinde aynı üniversitede doktorasını yapan Şen, 1998 senesinde de doçent oIdu.

2004 seneinden bu yana profesör olarak görev yapmaktadır.

Aynı zamanda İstanbul Barosu’na kayıtlı avukatlık yapan Ersan Şen, Akademik yaşamını İstanbul Üniversitesi SiyasaI BiIgiIer FaküItesi’nde sürdürmektedir.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı ve Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini de yürüten Şen, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi olarak da idari görevde bulunmuştur.

Aynı zamanda Türk Ceza Hukuku Derneği üyesidir.

Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku alanında akademik kariyere sahip olan Şen’in, bu alanlarda yazılmış birçok kitap, makale ve çevirisi mevcuttur.

 

KİTAPLARI

1962-1997 Anayasa Mahkemesu

Türk Ceza Yargılaması Hukuku’nda Hukuka Aykırı Deliller Sorunu

Türk Ceza Hukuku – Suçun Genel Esasları ve Unsurları

Hukuka Giriş

Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu Cilt: I (m.1-140)

Uluslararası Ceza Mahkemesi

Türk Hukukunda Telefon Dinleme - Gizli Soruşturmacı - X Muhbir

Yorumluyorum

Yeni Çek Kanunu’nda Karşılıksız Çek Suçu ve Ceza Sorumluluğu

Uluslararası Suçlar

Yeni Çek Kanunu’nda Karşılıksız Çek

Tutuklama

Şike

Yorumluyorum 2

Uygulamada İhaleye Fesat Karıştırma Suçları

Tüm Yönleri ile Telefon ve Ortam Dinleme

Suç Örgütü

Yorumluyorum 3

Yorumluyorum 4

Yorumluyorum 5

Yorumluyorum 6

Yorumluyorum 7

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Yorumluyorum 8

Yorumluyorum 9