Feridun Nafiz Uzluk

Feridun Nafiz Uzluk

Edebiyat Araştırmacısı, Araştırmacı, Tarihçi Feridun Nafiz Uzluk kimdir?

Tarih ve edebiyat araştırmacısı olan Feridun Nafiz Uzluk 1902 yılında Konya'da doğmuş ve 1974 yılında da Ankara'da vefat etmiştir.1924 yılında Haydarpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Bir süre Anadolu’da hekimlik yaptıktan sonra 1932 ve 1935 yılları arasında Almanya’yada uzmanlık eğitimi gördü. Türkiye’ye dönüşünde Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsünde çalıştı. 1946 yılında öğretim üyesi olarak atandığı Ankara Tıp Fakültesinde Tıp Tarihi ve Deontoloji profesörü oldu. Mevlâna üzerine çalışmaları ve Farsçadan çevirileri de olan Feridun Nafiz Uzluk, tasavvuf, edebiyat tarihi ve tarih alanlarında yaptığı araştırmalarıyla tanınmıştı.

BAŞLICA ESERLERİ:

Mektubât-ı Mevlâna (1937), Düzmece Tarihinin İflası (1940), Divan-ı Sultan Veled (1941), Ulu Arif Çelebi’nin Rubaileri (1949), Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi (1952), Fatih Devrinde Karaman Eyaleti Vakıflarının Fihristi (1958).