Gümüştekin Danişmend Ahmed Gazi

Gümüştekin Danişmend Ahmed Gazi

Danişmend hanedanının kurucusu olan Gümüştekin Danişmend Ahmed Gazi yaptığı fetihlerle İslam dünyasına büyük hizmetlerde bulunmuştur. Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan'a da hizmet eden Ahmed Gazi Malazgirt Savaşın'ın kazanılmasında büyük rol oynamıştır.

Gümüştekin Danişmend Ahmed Gazi 1071-1178 yılları arasında varlığını sürdüren Danişmend devletinin kurucusudur. Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan'ın hizmetinde bulunan önemli komutanlardan birisidir. Malazgirt Savaşı'nda da yer alan Ahmed Gazi muharebenin kazanılmasında büyük rol oynadı. Sultan Alparslan savaşa katılan komutanlarına Anadolu’da fetihler yapmasını istemiş ve ele geçirdikleri yerlerin kendilerine verileceğini bildirmişti.

Bunun üzerine Bizanslılar'dan Sivası alan Ahmed Gazi, Danişmend Hanedanı'nı kurdu. Ayrıca Amasya, Tokat, Niksar, Kayseri, Zamantı, Develi ve Çorum gibi pek çok bölgeyi fethetti. 1097 yılında Haçlılar'ın İznik'i işgal etmesi üzerine Sultan Kılıçarslan ile birlikte düşmana karşı Eskişehir’de büyük bir meydan muharebesine girdi ve savaştan büyük bir zaferle ayrıldı. Ahmet Gazi, 1098 senesinde büyük bir orduyla Malatya'ya üzerine yürüyerek şehri kuşattı.

3 yıl süren ablukanın ardından dayanamayacağını anlayan Gabriel, Antakya Prensi Bohemond’dan yardım istedi. Ordusunu toplayan Bahemond, Malatya üzerine yürüyüşe geçti. Fakat Haçlı ordusunun yaptıkları zulümleri gören Ermeniler durumu Ahmed Gazi'ye haber verdi. Yaşanan savaşta ağır bir yenilgi alan Bohemond savaşta esir düştü. Daha sonra Malatya üzerine yürüyerek burayı fethetti. Şehirde sefalet içinde yaşayan hristiyanlara getirdiği yiyecek ve erzaklarla halkın gönlünü kazandı.

Bunun yanında birçok hristiyan müslüman oldu. Danişmend Gazi elinde esir bulunan Bohemond’u iki yüz altmış bin dinar altın karşılığında serbest bıraktı. Ancak bu durum Selçuklu hükümdarı Kılıçarslan’la aralarının bozulmasına yol açtı. Maraş bölgesinde yapılan savaşta yenilen Ahmet Gazi, 1105 yılında hayatını kaybetti.