Gündüz Akıncı

Gündüz Akıncı

Edebiyat Tarihçisi ve Tarihçi Gündüz Akıncı kimdir?

Gündüz Akıncı, 07 Mart 1914 yılında Artvin'de dünyaya geldi. Tam ismi Ali Gündüz Akıncı’dır. İlkokulu Artvin Yatılı Bölge Okulunda tamamladı. Orta ve liseyi İstanbul ve Bursa Erkek liselerinde tamamladı. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Antalya Lisesi ve Afyon Lisesinde öğretmenlik yaptı (1940-43). 1943’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine asistan olarak girdi. 1951-52 tarihinde ihtisas yapmak için Paris’te bulundu. 1950’de “Abdülhak Hamit Tarhan, Hayatı-Sanatı-Eserleri” teziyle doktorasını verdi. Paris’e gitti ve “Türk-Fransız Kültür İlişkilerinin Başlangıç Devresi Üzerine Bir Deneme” adlı doçentlik tezi ile ilgili araştırmalar yaptı (1951-52). Çalışmasını bitirip 1955 yılında doçentliğe, 1962’de profesörlüğe yükseldi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığı (1958-1963), Türk Dil Kurumu başkanlığı (1966-1969), Elazığ Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dekanlığı yaptı. 1968 yılında Cezayir Edebiyat ve Beşerî Bilimler Fakültesinde Türk Dili Kürsüsünü kurdu. Doktora teziyle 1955 Türk Dil Kurumu Bilim Armağanı’nı kazandı. Şiir, deneme, makale ve eleştirileri Arayış (1956-58), Türk Dili, Ülkü ve Varlık dergilerinde yer aldı. Gündüz Akıncı, Nesrin hanımla evli ve iki çocuk sahibiydi. vefat ettiği yıl Ankara Üniversitesi DTCF Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı başkanı idi.

ESERLERİ:

MONOGRAFİ: Abdülhak Hamit - Hayatı Sanatı Eserleri (1954), Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi (1959).

İNCELEME: Türk Romanında Köye Doğru (1961), Batıya Yönelirken Şinasi (1962, 1966), Türk-Fransız Kültür İlişkileri (1973).

HAKKINDA: Afşin Oktay - Kemal Bağlum / Biyografiler Ansiklopedisi (1959), Şükrü Kurgan / Prof. Dr. Gündüz Akıncı 1914-1980 (Ilgaz, c. 20, sayı: 231, Aralık 1980), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), TDOE – TDE Ansiklopedisi 1 (2002).