Giuseppe Donizetti

Giuseppe Donizetti

Osmanlı Devleti'ne batı müziğini getiren, Mûsikâ-i Hümâyûn (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) şefi Giuseppe Donizetti kimdir?

Giuseppe Donizetti 6 Kasım 1788 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. 

Amcası Carini Donizetti'den flüt dersleri alan Giuseppe, memleketinde müzik eğitimi veren bir okula yazılmak istedi. Yaşının büyük olması nedeniyle okula kabul edilmedi. Ünlü opera bestecisi kardeşi Gaetano'nun hocası Alman Simon Mayr'dan eğitim aldı. 

Giuseppe, 20 yaşındayken Napolyon Bonapart'ın ordusuna kayıt oldu. Beş sene bu orduyla muhtelif seferlere katıldı. 

1814 senesinde Napolyon'un Elba Adası'na sürülmesiyle onunla birlikte Elba'ya gitti. Fransa'ya döndüğünde ise, yine Napolyon ile Fransa'ya döndü ve yanında kaldı. 

19 Haziran 1815 tarihinde Napolyon ordusunun yenilmesi üzerine (Waterloo Muharebesi) ordudan ayrıldı. 

1821 senesinde Reggimento Provinciale Casale alayında bando şefi oldu. 

Osmanlı İmparatorluğu'nda yeni kurulan Mûsıkâ-ı Humâyûn saray bandosu şefi olması için davet aldı. 

II. Mahmut'un daveti üzerine İstanbul'a gelen Giuseppe, 17 Eylül 1828 tarihinde buradaki görevine başladı. Beraberinde, Avrupaî tarzda düzenlenen yeni askeri bando için gerekli Avrupaî enstrümanları da getirdi. 

Giuseppe'nin çalışmaları sadece askeri bando ile sınırlı değildir. Türk Sanat Müziği'ne Avrupa soluğu getirerek bazı eserleri çok sesli bir şekilde yeniden yorumlamıştır.

Giuseppe'nin II. Mahmut için bestelediği "Mahmudiye Marşı" 11 sene, Sultan Abdülmecit için bestelediği "Mecidiye Marşı" ise 22 sene Osmanlı Devleti tarafından resmî marş olarak kullanılmıştır. 

Sultan Abdülmecit tarafından "Paşa" unvanı verildi. Ayrıca müzik alanındaki başarılı çalışmaları sebebiyle Sultan II. Mahmut tarafından "İftihar"; Sultan Abdülmecit tarafından "Mecidi" ve Fransa tarafından "Légion d'honneur" nişanları ile ödüllendirilmiştir. 

Türk musikisi makamlarını kullanarak bazı eserlerin bestesini yapan Giuseppe, aynı zamanda bazı Hanedan üyelerine müzik dersi de verdi. 

Vefat ettiği 12 Şubat 1856 tarihine kadar tam 28 sene Osmanlı İmparatorluğu'nun hizmetinde çalışan Donizetti Paşa, İstanbul'u ikinci Vatan bilmiş ve vefatına dek İstanbul'da yaşamıştır. 

Giueseppe Donizetti vefat ettikten sonra tam üç hafta Santa Maria Kilisesi'nde bekletilmiş, 6 Mart 1856 tarihinde Santa Esprit Kilisesi mezarlığına defnedilmiştir. 

Donizetti Paşa'nın anısına, Beyoğlu'nun Pera Bölgesinde "Palazzo Donizetti Hotel" bulunmaktadır.

Ayrıca ünlü İtalyan opera bestecisi Gaetano Donizetti'nin ağabeyidir. Gaetano, ağabeyi Donizetti Paşa'dan bahsederken; "Benim Türk Kardeşim" derdi.