Hüsameddin Karaca

Hüsameddin Karaca

2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından Emir Saadettin Köpek'i öldürmekle görevlendirilen Sivas Subaşısı Hüsameddin Karaca kimdir?

Emir Saaddettin Köpek'in hırs ev ihtirasıyla Anadolu Selçuklu Devleti'nin başına sultan olma hayalinin farkına varan 2. Gıyaseddin Keyhüsrev, devlette iyice güçlenen Saadettin Köpek için ölüm fermanını yazdı. Bu görev için ise Sivas Subaşısı Hüsameddin Karaca'yı görevlendi. 

Hüsameddin Karaca için fazla bir kaynak olmasa da 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in güvendiği bir emir olduğu bilinmektedir. Devletin başına bela olan Saadettin Köpek'in öldürmekle görevlendirildikten sonra vazifeyi icra etmek için harekete geçti.

Saadettin Köpek'in çekindiği bir devlet adamı olan Hüsameddin Karaca, öncelikle emirin güvenini kazanmak için çok dikkatli davrandı. Sultan ile görüşme talebiyle izin almak için yanına giden Hüsameddin Karaca'ya "Cihan padişahını görmek için neden benden izin alıyorsun?" sözlerine karşılık “Sizin izninizi almadan ben nasıl sultanın huzuruna çıkabilirim ve kendimi onun yakını sayabilirim. Kendim için sığınacak ve yardım istenecek makam o­larak sizin makamınızı görüyorum” dedi. Bu sözleriyle güvenini kazandı.

Hüsameddin Karaca ile uygulamaya koyduğu planı devreye sokan Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev bir kaç gün sonra bir ziyafet düzenledi. Ziyafette zaaf hali kollanan Saadettin Köpek, def-i hacet için sultandan izin alıp dı­şarı çıktı. Kapının arkasında bekleyen Hüsameddin Karaca, Sadettin Köpek, kapıdan çıkarken onun kafasına vurdu. Ama sopa yüzünü sıyırıp omuzuna isabet etti. Darbenin et­kisiyle afalladığı gibi, yüzü de kan için kalan Sadettin Köpek, bir­den toparlanıp kaçmaya başladı. Kılıcını çeken Emir-i Alem Togan, onun peşine düştü. Sadettin Köpek, can havliyle kendini bir odaya attı. Burada o kılıç, gürz ve bıçak darbeleriyle öldü­rüldü. Hüsamettin Karaca ve adamları Saadettin Köpek’i sıkıştığı yerde öldürerek devleti büyük bir beladan kurtardı. Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev onun ce­sedini bir demir kafes içine koydurup yüksekçe bir yere astırdı.