Hüsnü Doğan

Hüsnü Doğan

Hüsnü Doğan 17. Dönem de İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. Bunun yanında Akbulut Hükümeti'nde devlet bakanı, Körfez Krizi sırasında da savunma bakanı olarak görev yapmıştır.

Hüsnü Doğan 1944 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1969'da ODTÜ Inşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1973 yılına kadar Devlet Planlama Teşkilatı'nda araştırmacı olarak çalışmalarda bulundu. 1980'de yabancı sermaye kurulu başkanı oldu. Bunun yanında Anavatan Partisi'nin kurulmasında da büyük rol oynadı. Turgut Özal hükümeti döneminde de Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'na getirildi. 1986 yılında yapılan Türkiye ara seçimlerinde 17. Dönem İstanbul milletvekili seçildi. Ayrıca Akbulut Hükümeti'nde devlet bakanı, Körfez Krizi sırasında da savunma bakanı olarak görev aldı. Fakat Semra Özal'ın Istanbul il başkanlığına getirilmesine karşı çıktığı için bakanlıktan tasfiye edildi. Mesut Yılmaz'ın ANAP içinde kesin egemenliğinden sonra da partiden istifa etti. 7 Ekim 1993'te Yusuf Bozkurt Özal ile birlikte Yeni Parti'yi kurdu. Ancak kısa bir süre sonra Anavatan Partisi'ne geri döndü.