Handan Sultan

Handan Sultan

Valide Handan Sultan, Osmanlı Padişahı 1. Ahmed'in annesi ve 3. Mehmed'in eşidir.

Handan Sultan'ın doğum yılı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Rum asıllı olduğu ve adının Helen olduğu tarihî verilere dayanmayan iddialardır. 1603'de oğlu I. Ahmet 13 yaşında tahta çıkarılınca Valide Sultan oldu. İki sene boyunca oğlu adına bizzat Osmanlı Devleti'ni yönetti. Lakabı "Benli Haseki'dir". Kendisine "Devletlu İsmetlu Handan Valide Sultan Aliyyetü'ş-Şân Hazretleri" olarak hitap edilirdi. Handan Sultan, son incelenen Balyos Raporları'na göre Boşnak asıllı ve Cerrah Mehmed Paşa'nın cariyelerinden olan bir kızdı. Güzelliğinden dolayı o dönemde Manisa sancak beyi olan III. Mehmed'e hediye edilmiştir.Yani kısaca Handan Sultan 1583'de ikinci yarısında hareme girmiştir. Hareme adım atmasından sonra Safiye Sultan'ın ilk gelini Halime Sultan'ın anlaşmazlıkları sonucu III. Mehmed'e bizzat Safiye Sultan tarafından sunulduğu anlaşılmaktadır. Daha sonra kendisine ''güleç'' ya da ''neşeli''manasına gelen ''Handan'' ismi verilmiştir.

Handan Sultan oğlunun saltanatı sırasında fazla yaşamadı. İki sene sonra 1605 tarihinde genç yaşta hayatını kaybetti.