Hazreti Ömer

Hazreti Ömer

İslam Devleti'nin 2. halifesi olan Hz. Ömer 1 Kasım 644 tarihinde Fars Ebu Lü'lüe isimli bir kişi tarafından Medine'de sabah namazında sırtından hançerlenerek şehit edilmiştir.

Hz Ömer 581 yılında Mekke'de doğdu. Tam adı Ömer bin Hattab'dır. Fatıma bin Haşam Beni Mahzum kabilesindendi. Babası bir tüccardı. Hz. Ömer küçük yaşta okuma yazma öğrenmiştir. Bunun yanında gençlik döneminde ata binme, kılıç kullanma ve dövüş sporlarını öğrendi. Tüccarlık yaptığı dönemde de Roma ile Pers şehirlerine giderek buradaki önemli düşünürlerle tanışmıştır. Öte yandan İslam'ın ilk dönemlerinde Hz. Muhammed (s.a.v) öldürmek üzere görevlendirilmiş fakat kendiside sonradan müslüman olmuştur. Hz. Ebubekir'in vefatıyla da yeni halife seçilmiştir.

HALİFELİK DÖNEMİ 

Hz. Ömer döneminde Mısır, Suriye, Lübnan, Filistin, Irak ve İran fethedilerek İslam Devleti topraklarına katılmıştır. Bunun yanında ülkeyi de adaletle yöneterek düzeni sağlamıştır.

VEFATI

Hz. Ömer 1 Kasım 644 tarihinde Fars Ebu Lü'lüe isimli bir kişi tarafından Medine'de sabah namazında sırtından hançerlenerek şehit edilmiştir.