Heredot

Heredot

Heredot, M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış bir Yunan bilginidir. Cicero’nun deyimiyle ''Tarihin Babası''' olarak anılmaktadır.

Herodot, M.Ö. 484 yılında Anadolu’nun güney batısında yer alan Halikarnas'da doğdu. O tarihlerde bölgeyi savaşçı kraliçe Artemisia yönetiyordu. Herodot’un gençlik yıllarında Artemisia’nın torunu, büyük Pers Kralı Artaxerxes’e bağlı bir diktatör olan Lygdamis kral olmuştu.

Herodot, amaçları Lygdamis ve Pers kralının boyunduruğundan kurtulup özgür bir Yunan şehri oluşturmak olan devrimciler arasına katılmıştı. Amcası epik şair Panyasis, bu devrimci partinin öncüsüydü. Lygdamis amcasını yakalayıp öldürtünce, Herodot, Damos’a kaçmıştır. Burada kaldığı 8 yıl boyunca yazılarında kullandığı lon lehçesini öğrenmiştir.

En sonunda diktatör yenilgiye uğratılıp tahttan indirildiğinde ülkesine geri döndü. Fakat yeni yöneticiler de kendisine düşmanca davranmaya başlayınca Herodot, Halikarnas'ı tamamen terkederek, gezgin bir hayat yaşamaya başladı. O sıralarda dünyanın kültür merkezi olan Atina, Herodot'un ikinci vatanı oldu.

Burada kendi vatanında bulamadığı saygıyı ve ilgiyi buldu. Atina halkı Herodot’un yazdıklarını çok beğenip, kendisine maaş bağladılar. Hatta yazdığı tarihçeler, Olimpiyat Oyunları‘nda okunmuş ve beğeni toplayarak alkışlanmıştır. Ancak Herodot bütün hayatını bu şehirde geçirmedi. Dünyanın birçok bölgesine seyahatler düzenledi.

Atinalılar, M.Ö. 444 yılında zenginliği atasözlerine geçen Sybaris şehrinin yıkıntıları üzerinde Thurii şehrini kurdular. Burada her milletten insan yaşamaya başladı. Herodot’un burada ne kadar kaldığı bilinmemektedir.

Heredot'un M.Ö. 426-415 yılları arasında öldüğü sanılmaktadır.