Homeros

Homeros

İlyada ve Odesa destanlarının derleyicisi olan ozan Homeros kimdir?

Homeros'un M.Ö. 9. yüzyılda İzmir (Smyrna) civarında yaşadığı düşünülmektedir. 

Hayatı hakkında çok az bilgi olan Homeros, kendi zamanından 4 asır önce var olmuş Miken uygarlığına ait olayları çok detaylı bir şekilde anlattığı için Truva Savaşı yapıldığı dönemde yaşadığı düşünülmektedir. 

Yazdığı eserler Klasik Dönem Yunan Edebiyatını ve Mitoloji'sini derinlemesine etkilemiş, sonraları tüm batı ülkelerindeki edebi yaklaşımları etkilemiştir. 

Yazmış olduğu Odysseia ve İlyada kitapları, Antik dönem Yunanları tarafından ezbere bilinir, askerlik, hukuk, din, teknoloji ve tıp konularında kaynak olarak bu kitapları kullanırlardı. 

Homeros'un en meşhur sözlerinden biri;

"Yeryüzündeki en iyi şey

 Sağlam ve huzurlu bir evinin olmasıdır

 Erkeğin ve kadının uyum içinde olduğu."