I. İvan Asen

I. İvan Asen

I. İvan Asen, 1186-1196 yılları arasında hüküm süren İkinci Bulgar İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

I. İvan Asen, Bizans'tan bağımsızlığını ilan eden ve 1186-1196 yılları arasında hüküm süren İkinci Bulgar İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır. Kardeşi II. Petro'yla birlikte kurduğu Asen hanedanı 13. yüzyılın ikinci yarısına değin sürmüştür.

1196 yılında ölmüştür.